Organisatie van een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of collectieve garageverkoop (toelating)

Een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of collectieve garageverkoop heeft betrekking op de verkoop van tweedehandsgoederen door particuliere verkopers.

Er mogen geen nieuwe en/of geproduceerde producten worden verkocht.

Voorwaarden

Er is sprake van een particuliere verkoop indien:
• de verkoop occasioneel is
• de verkoop kadert binnen het normaal beheer van een privé-patrimonium van de verkoper

Er mogen geen goederen worden aangekocht of geproduceerd met het oog op verkoop.
Voor de organisatie van een rommelmarkt, tweedehandsbeurs of collectieve garageverkoop is er steeds een voorafgaande toelating van de gemeente vereist.

De particuliere verkopers zijn vrijgesteld van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (de zogenaamde leurkaart).

Hoe aanvragen

Je dient een aanvraag in via het evenementenloket

Kostprijs

De aanvraag en toelating zijn gratis.

Reglement

• Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten
• Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten
• Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Openingsuren & contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top