Pro Deo advocaat, aanvraag

Soms heeft iemand een advocaat nodig voor verder juridisch advies, bijstand in het kader van een procedure of bijstand bij een geding en vertegenwoordiging voor de rechtbank. Personen met een laag inkomen of bepaalde categorieën kunnen beroep doen op een pro Deo advocaat. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u dan volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

1. De juridische bijstand is gratis (geen inkomensonderzoek) voor personen waarvan men vermoedt dat ze onvermogend zijn. Dit zijn onder meer:

 • mensen die een leefloon of gelijkgestelde steun krijgen van het OCMW
 • mensen die een inkomensgarantie voor ouderen of het gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen
 • mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen personen met een kind ten laste dat de gewaarborgde gezinsbijslag trekt
 • huurders van een sociale woning die de helft van de basishuurprijs betalen
 • de minderjarige personen met een collectieve schuldenregeling
 • asielaanvragers: vreemdelingen voor wat betreft het indienen van een verzoek tot machtiging van verblijf en het beroep hiertegen
 • gedetineerden: de beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning; de geesteszieke in toepassing van de wet van 26-06-'90 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

2. personen waarvan het inkomen zich situeert onder bepaalde grenzen is deze bijstand ofwel volledig ofwel gedeeltelijk kosteloos.

 

Grensbedrag van het netto-maandinkomen :

De juridische bijstand is gratis voor de persoon met maximum maandelijks inkomen van:

 • alleenstaande: 994 euro
 • gehuwd, samenwonend of alleenstaand met personen ten laste: 1.276 euro (+ 178,54 euro per persoon ten laste)

De juridische bijstand is gedeeltelijk kosteloos voor personen met maximum maandelijks inkomen van:

 • alleenstaande: 994 euro - 1.1276 euro
 • gehuwd, samenwonend of alleenstaand met personen ten laste: 1.276-1.556 euro (+ 178,54 euro per persoon ten laste)

(bedragen geldig op 1 september 2017)

Hoe aanvragen

• Mondeling (bij voorkeur) bij het Bureau voor Juridische Bijstand, Gerechtshof Kasteel te Turnhout, Kasteelplein 1 op maandag en vrijdag tussen 11u30 en 13u

• Schriftelijk door het opsturen van het formulier aanvraag pro Deo advocaat. Dit formulier kan je bekomen in het OCMW-huis en verstuur je naar Bureau voor Juridische Bijstand - Gerechtshof Kasteel - Kasteelplein 1 - 2300 Turnhout

Wat meebrengen

Ingevulde formulieren die je vindt bij 'downloads'.

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top