Toelating voor de organisatie van een manifestatie ter bevordering van de lokale handel of het lokale gemeenschapsleven

Een manifestatie ter bevordering van de lokale handel, of het lokale gemeenschapsleven, richt zich op de lokale handelaar, producent, ambachtsman, landbouwer, vereniging, …

Andere doelgroepen kunnen eveneens deelnemen, bv. ondernemers van naburige gemeenten
Verkopen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat (occasionele verkopen met niet-commercieel karakter) zijn ook mogelijk. ,

Voor de organisatie van een dergelijke manifestatie moet u een toelating vragen bij de gemeente (burgemeester of zijn afgevaardigde).

Voorwaarden

Handelaars en andere ondernemers die willen deelnemen aan deze manifestatie moeten voldoen aan de voorwaarden tot het uitoefenen van ambulante activiteiten: ·         Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen die de ambulante activiteit toelaat, via de persoon die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.·         Beschikken over een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en in voorkomend geval tegen brandrisico’s 

· Een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie (indien van toepassing)

· Als u voeding wil verkopen, moet u beschikken over een registratie, erkenning of toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).

· Als u gegiste en/of sterke drank wil schenken, is een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid vereist. Deze drankvergunning vraagt u aan bij de gemeente waar u gedomicilieerd bent.

 Als u gegiste en/of sterke dranken wil verkopen, geen consumptie ter plaatse, is een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken vereist. Deze vergunning moet u aanvragen bij de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Hoe aanvragen

Als organisator van de manifestatie moet je een aanvraag indienen via het evenementenloket.

De toelating is geldig voor de duur van de toelating.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating zijn gratis.

Reglement

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top