GAS 5: beperkte snelheidsovertredingen

Sinds 1 februari 2021 hebben steden en gemeenten op basis van artikel 29quater van de Wegverkeerswet de mogelijkheid om kleinere snelheidsovertredingen te sanctioneren via GAS op plaatsen waar de maximumsnelheid beperkt is tot 30 of 50 km/u. De gemeente koos ervoor om deze procedure sinds 10 oktober 2022 toe te passen.

Welke snelheidsovertredingen komen in aanmerking om gesanctioneerd te worden via GAS?

Alleen snelheidsovertredingen die aan elk van volgende 5 voorwaarden voldoen, kunnen met een GAS-boete gesanctioneerd worden.

 1. De overtreding vindt plaats op een weg waar een snelheidsbeperking van 30 km/u of 50 km/u geldt, ongeacht wie de wegbeheerder is.
 2. De overtreding is een maximale overschrijding van 20 km/u van de geldende maximumsnelheid.
 3. De overtreding wordt vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat volledig gefinancierd is door het lokaal bestuur.
 4. De overtreding wordt begaan door een meerderjarig of rechtspersoon.
 5. Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Wordt er niet aan al deze voorwaarden voldaan, dan wordt de snelheidsovertreding met een strafrechtelijke sanctie beboet.

Wie kan een GAS-boete krijgen voor een beperkte snelheidsovertreding?

 • Iedereen ouder dan 18 jaar
 • Rechtspersonen (vzw’s, vennootschappen,…)

Procedure

 • De politie stelt de overtreding vast met een vaste, mobiele, bemande of onbemande camera. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt dat binnen 14 dagen aan de sanctionerend ambtenaar bezorgd wordt.
 • De sanctionerend ambtenaar bezorgt dit proces-verbaal samen met de vermelding van de hoogte van de administratieve geldboete, binnen de 14 dagen na de dag waarop hij het proces-verbaal heeft ontvangen aan de overtreder.

Als overtreder krijg je daarna 30 dagen de tijd om de boete te betalen of te betwisten. Hierna zijn er drie scenario’s mogelijk:

1. De boete wordt betaald binnen 30 dagen

De procedure is volledig afgerond en stopt.

2. Je dient een schriftelijk verweer in binnen de 30 dagen

Ga je niet akkoord met de GAS-boete of geef je aan dat je niet de bestuurder was, dan kan je schriftelijk verweer indienen binnen 30 dagen na kennisgeving van de boete. Mondeling verweer is niet mogelijk.

Verweer indienen kan via het webformulier verweer of webformulier aanduiding bestuurder.

De sanctionerend ambtenaar beslist binnen 90 dagen of je verweer al dan niet gegrond is.

 • Vindt de sanctionerend ambtenaar het verweer ongegrond, dan ontvangt de overtreder deze beslissing samen met een herinnering van de boete.
  Hierna heb je opnieuw 30 dagen tijd om de boete te betalen, tenzij je beroep aantekent tegen deze beslissing bij de politierechtbank.
 • Wordt het verweer als gegrond beoordeeld door de sanctionerend ambtenaar, dan wordt de boete verworpen en wordt het dossier afgesloten.

3. De boete wordt niet betaald en er wordt geen verweer ingediend.

In dit geval wordt er een betalingsherinnering verstuurd per post.

Contact en openingsuren

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Veiligheidshuis Ter Stokt
Stelenseweg 92
2440 Geel

Tel. 014/56 60 86
gassnelheid@geel.be

Enkel op afspraak.

Openingsuren & contact

Veiligheid

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top