Mantelzorg

Mantelzorg

Wat is dat precies, een mantelzorger?

Je bent een mantelzorger wanneer je: 

  • Zorg biedt aan iemand die omwille van ziekte, handicap, ouderdom een psychische kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek ondersteuning nodig heeft.
  • Een affectieve band hebt met de persoon voor wie je zorgt. Je moet dus geen familie zijn om mantelzorger te zijn. Je zorgt bijvoorbeeld voor je buur, je partner, je kind, je ouder, je vriend…
  • Op frequente basis - en onbezoldigd - hulp en zorg aan die zorgvrager verleent.

Elke mantelzorger in België kan zich laten erkennen als mantelzorger. Neem voor deze erkenning contact op met je ziekenfonds.


Waar kun je terecht voor hulp als mantelzorger?

Je kunt terecht bij:

Ze helpen je met:

  • Financiële tegemoetkomingen en administratieve vragen
  • Praktische hulp in huis en het regelen van thuiszorg
  • Emotionele steun via het aanbod van de professionele psychosociale hulp
  • Het aanbod van vervangende zorg, vervoer, poetshulp of warme maaltijden, ...


Heb ik ook recht op premies?

De gemeente Balen keert geen mantelzorgpremie uit. Het lokaal bestuur investeert het budget in een betere dienstverlening voor mantelzorgers en informatieavonden op maat van onze inwoners.


Zijn er activiteiten of infosessies voor mantelzorgers waar ik aan kan deelnemen?

Eerstelijnszone Baldemore organiseert regelmatig informatiesessies voor mantelzorgers en hun familie onder de naam 'Stem van de Mantelzorger'. Heb jij nood aan meer informatie of een goed gesprek? Kom dan zeker langs op één van de gratis informatieavonden.

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top