Melding Tijdelijk Wonen

Sinds eind 2016 is het in Vlaanderen mogelijk om vrije ruimtes in je eigen woning te gebruiken om erkende vluchtelingen of personen wiens woning onbewoonbaar is geworden te huisvesten. Je dient hiervoor enkel een melding te maken bij de gemeente.


Wat is Tijdelijk Wonen?

Tijdelijk wonen is het creëren van een kleinere, ondergeschikte woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat iemand tijdelijk kan inwonen. De kamer die je verhuurt, maakt deel uit van je eigen woning, je mag dus geen vrijstaande garages of bijgebouwen verhuren.


Wie komt er in aanmerking?

De kleinere wooneenheid is bedoeld voor personen wiens woning onbewoonbaar is geworden door onvoorziene omstandigheden, asielzoekers of erkende vluchtelingen die de opvang van Fedasil (moeten) verlaten. Na de erkenning als vluchteling begint de zoektocht eigenlijk pas: de inwoners moeten hun tijdelijke opvangplaats binnen de twee maanden verlaten en op zoek gaan naar een eigen verblijfplaats.

De melding tijdelijk wonen kan zowel voor een gezin als een alleenstaande. Of de huurders huur moeten betalen (en hoeveel), bepaal je zelf.

Voordelen

  • De ruimte van je woning wordt optimaal benut.
  • Zowel jij als je inwoner worden door de melding gezien als alleenstaanden, waardoor je geen van beide inkomen verliest wegens samenwonen.
  • Gezellig samen op stap, of volledige zelfstandigheid? Jij kiest! Omdat de melding enkel geldig is voor erkende vluchtelingen die in de Fedasil opvang verbleven tijdens hun asielprocedure, hebben zij al een integratiecursus en taallessen Nederlands gevolgd. De mate van ondersteuning die zij nodig hebben, is dus minimaal. Ook personen van wiens woning onbewoonbaar is geworden, hebben reeds een mate van zelfstandigheid.


Wat zijn de voorwaarden?

  • De kamer die je verhuurt, maakt deel uit van je eigen woning. Je mag dus geen vrijstaande garages of bijgebouwen verhuren.
  • Je mag maar één alleenstaande, één koppel of één gezin huisvesten. Je mag dus niet twee vrije ruimtes verhuren aan twee aparte inwoners.
  • De vrije ruimte die je verhuurt, mag niet groter zijn dan één derde van je eigen woning (gedeelde ruimtes niet inbegrepen).
  • Om een kamer te verhuren, moet deze uiteraard conform de woonnormen van kamerverhuur zijn.
  • Je kan de melding Tijdelijk Wonen aanvragen voor een periode van maximaal 3 jaar. TIP: is minstens één van de inwoners van de woning of één van de erkende vluchtelingen 65+ of zorgbehoevend? Dan is de melding Zorgwonen mogelijks interessanter! Deze melding is namelijk niet beperkt tot een periode van maximaal 3 jaar.


Hoe kan ik melding Tijdelijk Wonen aanvragen?

Een melding tijdelijk wonen moet je indienen via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid. 

Wil je graag kandidaat stellen maar wil je graag eerst meer informatie ontvangen? Vraag via het e-loket van onze gemeente. Een medewerker van de dienst wonen neemt dan contact met je op om te bekijken wat de mogelijkheden zijn.


Wat verandert er fiscaal en financieel?

Ga de mogelijke gevolgen van tijdelijk wonen na voor je inkomen, belastingen, lening, woonbonus en woonpremie. Je zal merken dat de impact niet groot hoeft te zijn.

Bij het maken van een melding creëert je gemeente een ondergeschikt adres binnen je eigen woning, waarop je huurder zich apart kan domiciliëren. Zowel jij als je inwoner worden daardoor als alleenstaanden gezien, waardoor je geen van beide inkomens verliest wegens samenwonen. De persoon of het gezin die in de ondergeschikte woning zal wonen, wordt in het Rijksregister ingeschreven onder een specifieke code. Vraag expliciet naar deze code bij de inschrijving in de gemeente.


Stopzetten van het Tijdelijk Wonen

Komt er een einde aan het tijdelijk wonen? Dan moet je een melding indienen, waarbij je kiest voor het beëindigen van de tijdelijke woonfunctie. De woning wordt weer een gewone woning, bedoeld voor 1 gezin. Deze melding dien je ook in via het Omgevingsloket.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de dienst wonen via 014/74 40 83 of wonen@balen.be of stel je vraag via het e-loket.

Openingsuren & contact

Dienst Wonen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be
Naar top