Attest ziekenfonds KiXs en Kuren downloaden

Heel wat ziekenfondsen bieden een, vaak gedeeltelijke, terugbetaling aan van deelname aan sport- en jeugdactiviteiten. Om de terugbetaling te ontvangen, moet je natuurlijk kunnen aantonen dat je kind(eren) daadwerkelijk deelgenomen heeft aan de activiteit(en).

Ouders van kinderen die hebben deelgenomen aan de activiteiten van KiXs en Kuren kunnen de attesten van het ziekenfonds vanaf eind september zelf downloaden via vrijetijd.balen.be. Alle deelnemers ontvangen hierover ook nog een apart emailbericht.


Stappenplan attest aanvragen

Lukt het niet om het attest online aan te vragen? Dit zijn de te volgen stappen:

  1. Log in op de webmodule via vrijetijd.balen.be
  2. Ga naar 'Mijn profiel'
  3. Kies voor 'Historiek en overzichten' > 'Mijn Activiteiten'
  4. Selecteer de naam van het kind waarvoor je een attest wil downloaden
  5. Naar onder naar de paragraaf Ziekenfondsattesten scrollen en de startdatum 01/01/23 ingeven, als einddatum 31/08/23. Klik daarna op de knop 'zoeken'.
  6. Alle activiteiten waarvoor het kind effectief ingeschreven EN aanwezig was tijdens de periode komen te voorschijn. Deze kan je allemaal aanvinken
  7. Op genereren klikken, de link 'document klaar met de link erachter downloaden' verschijnt.
  8. Als je op de link 'downloaden' klikt, krijg je het attest dat binnengeleverd kan worden bij het ziekenfonds (als pdf).
  9. Herhaal de stappen vanaf puntje 4 voor het genereren van meerdere attesten voor verschillende kinderen.

Openingsuren & contact

Jeugd - KiXs en Kuren

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
kixsenkuren@balen.be
Naar top