Belasting op de vergunningsplichtige inrichtingen klasse I en II

Bij 'downloads' vind je het reglement en een aangifteformulier om je vergunningsplichtige inrichtingen klasse I en II aan te geven. Bezorg het ingevuld terug aan de dienst gemeentebelastingen op het gemeentehuis (Vredelaan 1).

Meer info

Gemeentebelastingen

André Vertommen

tel. 014/74 40 28

Naar top