Sportraad, aansluiten

De Sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en van de algehele lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.
De concrete doelstellingen en taken zijn onder meer de volgende:

a. Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatie-aangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.

b. Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur overeenkomstig de ter zake geldende wetgeving.

c. Het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere kernen(hierna gezamenlijk 'organisatie' te noemen) op het gebied van competitie- en recreatiesport.

d. Het nemen van de op de behoeften afgestemde initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding.

e. Onderzoek, documentatie en informatie inzake sport- en recreatie-aangelegenheden.

f. Uitwisseling van informatie tussen de Sportraad en de andere adviesraden.

g. Deelname aan het geregeld gezamenlijk overleg met andere bestaande afzonderlijke raden voor culturele aangelegenheden.

Een vereniging die lid van de Sportraad wenst te worden, dient een schriftelijke aanvraag te richten aan de Raad van Bestuur (zie aanvraagformulier aansluiting Sportraad bij 'downloads').

Indien zij beantwoordt aan de gestelde normen van erkenning, kan zij toetreden tot de Algemene Vergadering.

Volgende normen moeten worden gehanteerd:    

  • in de gemeente Balen sportactiviteiten uitoefenen
  • de Algemene Vergadering beslist met gewone meerderheid over het al dan niet erkennen van nieuwe leden
  • na erkenning wordt de vereniging stemgerechtigd

Openingsuren & contact

Sportraad

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Hoolsterberg 362490 Balen
tel.
014/74 41 51
e-mail
sportdienst@balen.be
Naar top