Wolven: ondersteuning en subsidies voor wolfwerende maatregelen

Balen zit in het risicogebied waar wolven kunnen opduiken. Deze dieren kunnen een gevaar vormen voor onbeschermde dieren. Omdat onze gemeente in de risicozone ligt dat aangeduid is door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in het kader van het Wolvenplan Vlaanderen, komen onze inwoners in aanmerking voor subsidies voor wolfwerende maatregelen om hun schapen of geiten* te beschermen (zie hieronder). 

Je kan ook een vergoeding aanvragen als je schade hebt geleden (zie hieronder). Op dit moment (update december 2021) is het nog niet noodzakelijk om preventieve maatregelen genomen te hebben om aanspraak te maken op een vergoeding, maar dit kan er in de toekomst wel komen. 

Het Lokaal Bestuur Balen raadt iedere houder van schapen, geiten en andere gelijkaardige dieren dan ook aan om snel voorzorgsmaatregelen te nemen tegen wolven. Maak daarbij zeker gebruik van de bestaande subsidies en ondersteuning. 

(*) De Vlaamse overheid heeft een aangepaste regeling uitgewerkt voor niet-professionele veehouders. Daarin komen andere rechthebbenden aan bod (dus niet alleen grondeigenaars, maar ook pachters, verenigingen,...), een hoger subsidiebedrag (90%), andere beschermingsmiddelen (ook niet-elektrische) en andere dieren (waaronder herten, ezels, pony's,...). Verwacht wordt dat dit in de loop van december 2021 in het Staatsblad gaat verschijnen. 10 dagen na publicatie gaat de nieuwe subsidieregeling dan in werking. 

Hoe kan je je vee beschermen tegen de wolf?

Klik hier voor meer informatie over hoe je schade kan vermijden.

Klik hier voor gratis advies over wolfwerende maatregelen. Je kan er ook hulp krijgen bij vragen van offertes, aanvragen van subsidies,...

Subsidies voor wolfwerende maatregelen

Wil je in Balen een bestaande omheining aanpassen om wolven af te weren? 

  • Particulieren en landbouwers met een brutobedrijfsresultaat van minder dan 40.000 euro kunnen subsidies aanvragen bij Natuur en Bos.
    Maak gebruik van dit aanvraagformulier.
    Een subsidie kan alleen worden aangevraagd voor percelen in de risicozone (waartoe Balen behoort) en momenteel enkel voor schapen en geiten*. Op basis van de geraamde kosten en de grootte van de percelen wordt bepaald of de investering proportioneel is. Een subsidie bedraagt maximaal 80 procent van de totale investering en wordt uitbetaald na ontvangst van de facturen.
  • Landbouwers met een brutobedrijfsresultaat van meer dan 40.000 euro kunnen een beroep doen op een regeling bij het Departement voor Landbouw en Visserij.

Er wordt gewerkt aan een vernieuwde subsidieregeling (zie hierboven*).

Vragen over deze subsidies? Neem contact op met:

Adviezen, Vergunningen, Erkenningen en Subsidies
Financiële Tegemoetkomingen
Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL
02/553 76 74
aves.cd.anb@vlaanderen.be 

Wat bij schade? Meld binnen 24u aub

Heb je schade geleden door een wolf? Neem dan zo snel mogelijk (liefst binnen de 24 uur) telefonisch contact op met de dienst Natuurinspectie van Natuur en Bos op het nummer 03/224 62 48 (tijdens kantooruren). Een specialist zal langskomen om de schade vast te stellen en de oorzaak te onderzoeken.

Als de vaststellingen van de specialist, waaronder een sporen- en een DNA-onderzoek, aantonen dat de schade effectief is aangericht door een wolf, dan heb je recht op een schadevergoeding. Om deze vaststellingen te kunnen doen, heb je er dus alle belang bij om dit snel te doen (zodat de sporen niet verdwijnen). De wolf is beschermd door Vlaamse en Europese wetgeving en valt daardoor onder de algemene soortenschaderegeling.

Ben je veehouder en werden je dieren onlangs aangevallen door een wolf? Dan kun je tijdelijk bij Natuur en Bos rasters lenen, in afwachting van een definitieve aanpassing van je omheining. Deze 'rescue kits' zijn 400 meter lang en hebben een stroomklok. Het vrijwilligersnetwerk van Wolf Fencing Team Belgium (WFTB) kan je indien nodig helpen om de rasters sneller te plaatsen. Meer info op www.wolffencing.be

Hoe schadevergoeding aanvragen?

Vul het aanvraagformulier in via het e-loket van Natuur en Bos (inloggen met eID of Itsme) of bezorg Natuur en Bos het ingevulde aanvraagformulier op papier. De aanvraag moet verzonden worden binnen de twaalf werkdagen nadat de schade werd vastgesteld. 
Opgelet: in e-loket dien je bij ‘stap 2 – soort schade’ het volgende aan te duiden: Schade aan landbouw, schade aan voor de landbouw nuttige dieren.

Iedereen kan een schadevergoeding aanvragen: veehouders, particulieren,… De aanvraag moet wel aan enkele basisvoorwaarden voldoen:

  • De schade werd veroorzaakt door een wolf. Het terreinbezoek van de dienst Natuurinspectie zal hierover uitsluitsel brengen. In de praktijk worden veel schapen ook door honden gedood. Die schade wordt niet vergoed door de overheid. 
  • De schade bedraagt meer dan 50 euro
  • Ook wie geen preventieve maatregelen heeft genomen, kan momenteel nog een schadevergoeding aanvragen. In de toekomst kan er wel een verplichting worden opgelegd in risicogebieden (waaronder Balen).

De uitbetaling van de schadevergoeding kan enkele maanden in beslag nemen. 

Voor wie

Inwoners van Balen met schapen of geiten*

Openingsuren & contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top