Ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen, subsidie

Ontharden

De gemeente Balen voorziet een subsidie van max. 500 euro voor inwoners die de verharding in hun voortuin vervangen door gazon en (streekeigen) planten. Zo krijgt het water de mogelijkheid in de bodem te sijpelen bij overvloedige neerslag en is er minder kans op wateroverlast.


Verschillende soorten subsidies

Als je een open verharding (waterdoorlatende betonstraatstenen, kiezel, keien, grastegels, niet-gefundeerd kunstgras,...) vervangt, bedraagt de subsidie 5 euro/m² bij gazon en 10 euro/m² bij beplanting (wintervaste planten, hagen, struiken, bomen,...).

Als je verharding (niet-waterdoorlatende betonstraatstenen, tegels, asfalt, (gepolierd) beton, gefundeerd kunstgras, gebonden steenslag,...) vervangt, krijg je 10 euro/m² bij gazon en 15 euro/m² bij beplanting.

Omdat streekeigen planten (bekijk de volledige lijst in het subsidiereglement onderaan) beter zijn voor de biodiversiteit, krijg je daarvoor een extra subsidie van 3 euro/m². Eénjarige beplantingen komen niet in aanmerking voor subsidie.


Wateroverlast tegengaan

Ontharding is één van de doelstellingen van het klimaatpact. Door verharding in te ruilen voor groen zorgen we ervoor dat bij overvloedige neerslag het water de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen. Bij extreme hitte zal een ontharde voortuin ook minder warmte afgeven en blijft het koeler.

Voor wie

Particuliere eigenaars en huurders van een particuliere woning in Balen.

Voorwaarden

 1. De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere woningen in Balen;
 2. De subsidie kan aangevraagd worden door een huurder mits medeondertekening van het aanvraagformulier door de eigenaar;
 3. De aanvraag gebeurt minstens twee weken voor de werkzaamheden worden uitgevoerd
 4. De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon of (streekeigen) plantgoed. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in aanmerking voor subsidie;
 5. De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te houden. Afgestorven planten dienen vervangen te worden;
 6. Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken;
 7. Het aantal aanwezige verharding in de voortuin is minimaal 5 m² minder dan voorheen;
 8. Per adres kan slechts één aanvraag ingediend worden;
 9. Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in aanmerking voor subsidie;
 10. De streekeigen planten komen voor op de daartoe vastgestelde lijst (zie bijlage 1 van het aanvraagformulier);
 11. De aanplanting wordt uitgevoerd conform alle bestaande wetten, reglementen en gebruiken betreffende dergelijke aanplantingen (veldwetboek, vegetatiebesluit,...).

Hoe aanvragen

Je kan de onthardingssubsidie aanvragen door het aanvraagformulier hieronder (volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlagen) te bezorgen aan de milieudienst: via de balie van het gemeentehuis of via milieudienst@balen.be. Doe dit minstens twee weken voor de werkzaamheden, zodat er een controle vóór en na kan gebeuren.

Reglement

Zie 'downloads' hieronder

Openingsuren & contact

Milieudienst

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top