Verwijderen grafzerk of grafteken

Verwijderen volledig graf incl. stoffelijk overschot voor crematie

Indien je het graf volledig wilt laten verwijderen, nl. niet alleen de zerk wegnemen maar ook het stoffelijk overschot laten opgraven om te laten cremeren, dan raden wij je aan hiervoor een begrafenisondernemer in te schakelen.  De hiermee gepaard gaande kosten van de begrafenisondernemer, daar gaat hij/zij jou mee kunnen verder helpen.
De kosten aangerekend door de gemeente voor het toezicht op de ontgraving bedragen 100 euro (voor een graf in volle grond).

Verwijderen van enkel de grafzerk

Indien je daarentegen enkel de zerk wilt laten wegnemen, dan vragen wij je om het document in te vullen dat je vindt bij 'downloads':

  • Met de gegevens zoals zij op de zerk staan
  • Met de gegevens van de aanvragers* die ook moeten ondertekenen.

*Aanvragers: dit kan gaan om enkel jezelf, maar wij raden aan om de verschillende familietakken mee te laten tekenen. Lees: grootmoeder had 3 kinderen, dan tekent best elk van de drie kinderen, of als zij ondertussen overleden zijn, de kleinkinderen.  Het is immers de aanvrager die verantwoordelijk is voor het laten wegnemen van de zerk, dus deze tip is om problemen te vermijden. Indien het laten tekenen door afstand en/of aantallen te omslachtig is, raden wij je aan het gewoon met de familie op voorhand even te bespreken.
Deze procedure is kosteloos.

Afhandeling

De dienst burgerzaken geeft dit door aan de collega’s van de buitendiensten en op voorwaarde dat jouw aanvraag bij ons is vóór 1 september, wordt de zerk nog voor Allerheiligen verwijderd.

Naar top