Verwijderen grafzerk of grafteken

Verwijderen van enkel de grafzerk

Indien je enkel de grafzerk wilt laten wegnemen, vragen wij je om het document in te vullen dat je vindt bij 'downloads':

  • Met de gegevens zoals ze op de zerk staan.
  • Met de gegevens van de aanvrager(s)* die moeten ondertekenen.

*aanvragers: je kan een verwijdering individueel aanvragen, maar we raden aan om verschillende familietakken mee te laten tekenen om problemen te vermijden.
Bijvoorbeeld: wanneer grootmoeder drie kinderen had, tekent best elk kind. Als zij ondertussen overleden zijn, tekenen de kleinkinderen. Het is immers de aanvrager die verantwoordelijk is voor het laten wegnemen van de zerk. Indien het laten tekenen door afstand en/of aantallen te omslachtig is, raden wij je aan het gewoon met de familie op voorhand even te bespreken.

Deze procedure is kosteloos.


Verwijderen volledig graf incl. stoffelijk overschot voor crematie

Indien je het graf volledig wilt laten verwijderen (niet alleen de zerk wegnemen maar ook het stoffelijk overschot laten opgraven om te laten cremeren), dan raden wij je aan hiervoor een begrafenisondernemer in te schakelen. De hiermee gepaard gaande kosten vraag je na bij de begrafenisondernemer zelf. 

De kosten aangerekend door de gemeente voor het toezicht op de ontgraving bedragen 100 euro (voor een graf in volle grond).

Hoe aanvragen

In het gemeentehuis, maak een afspraak

Afhandeling

De dienst burgerzaken geeft dit door aan de collega’s van de buitendiensten. Op voorwaarde dat jouw aanvraag gedaan is vóór 1 september, wordt de zerk nog voor Allerheiligen verwijderd.

Naar top