Meld schade door noodweer

Heb jij schade opgelopen door noodweer (wateroverlast door overvloedige regenval, schade door stormwind,...)? Geef dit dan eerst aan bij je verzekering. Bepaalde speciale schadegevallen kan je melden bij het Rampenfonds. Doe sowieso ook een melding bij de gemeentelijke dienst veiligheid.

Melding bij verzekeringsmaatschappij

Heb je schade opgelopen? Geef dit dan eerst zo snel mogelijk aan bij je verzekeringsmaatschappij. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet sinds 1 maart 2007 de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn. Het is dus de verzekeraar die je zal vergoeden. Stuur bij je melding zeker de nodige foto's en filmpjes van de schade door.

Melding bij Rampenfonds

In bepaalde speciale gevallen (!) kan je je schade melden via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds (uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel) om via die weg achteraf een tegemoetkoming te bekomen. Het gaat hierbij om:
  • goederen die geen 'eenvoudig risico' inhouden of gedekt zijn door een bijzondere polis
  • niet-binnengehaalde oogsten, levende veestapel buiten het gebouw, bodem, teelten en bosaanplantingen (wat de risico’s brand, bliksem, ontploffing, storm, ijs- en sneeuwdruk, overstroming, overvloedige regenval, het overlopen of opstuwen van openbare riolen, aardverschuiving of grondverzakking en aardbeving betreft)
  • levende veestapel buiten het gebouw (wat het risico hagelschade betreft)
  • voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport
  • goederen die niet verzekerd zijn wegens de financiële toestand van het slachtoffer
  • goederen die tot het openbaar domein behoren

Check hier of je schade wel of niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van het Rampenfonds.

Opgelet: deze melding is niét hetzelfde als een aanvraag tot schadevergoeding indienen. Dat kan pas als het Vlaams Rampenfonds de ramp erkent.

Melding bij gemeente

Doe sowieso ook een melding van de opgelopen schade (een ruwe schatting is voldoende) bij de dienst veiligheid van de gemeente via het e-loket. Zo krijgt de gemeente een overzicht van alle schade op het grondgebied. Met deze gegevens kan de gemeente dan een aanvraag indienen bij het Rampenfonds om het noodweer te laten erkennen als ramp.

Openingsuren & contact

Veiligheid

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top