VOENK - FAQ's

VOENK

• Wat is gemeenschapsvormend?

Lokale gemeenschappen versterken, opbouwen en vormen met vooral aandacht voor moeilijk te bereiken doelgroepen. We denken aan ontmoeting (vb. vorm geven aan een stukje samenleving, samenhang van buurt-wijk, bruggen slaan tussen mensen/groepen), participatie (o.a. kansen krijgen tot deelnemen en deelhebben, nieuwe publieken, project-proces-samenwerking-muren neerhalen) en diversiteit.

• Welke duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn er?

Via deze link vind je een mooi overzicht:

• Wat is het verschil tussen een samenwerking en een unieke/uitdagende samenwerking bij VOENK?

  • Een gewone samenwerking is iets wat je al eerder deed of makkelijk te realiseren zou zijn. Die ga je aan met verenigingen in je directe buurt/zelfde gebouw, een zelfde soort vereniging of verenigingen waarmee je reeds hebt samengewerkt.
  • Een uniek/uitdagende samenwerking is een samenwerking met een groep/organisatie/vereniging die je eerder nooit deed of niet vanzelfsprekend is. Je moet misschien even een drempel over om dit aan te durven. We hopen met VOENK een duwtje in de rug te geven. Go go go!

• Wij ondersteunen een ander bijzonder initiatief door te gaan helpen. Is dat ook een samenwerking voor VOENK?

Een samenwerking vraagt écht engagement van alle partners. Maak de taakverdeling in de samenwerking duidelijk in je aanvraag. Welke partner neemt welke rol op? Wordt dus bijvoorbeeld niet gezien onder ‘samenwerking’: chiroleden komen helpen tappen tijdens initiatief organisator.

• Wat wordt bedoeld met 'een publiek bereiken dat je anders niet bereikt?'

Behalve de vaste toeschouwers en sympathisanten, komen ook mensen naar je initiatief die je als organisator in het verleden nog niet hebt bereikt. Je doet als organisator actief moeite om andere doelgroepen (vb. kansengroepen, nieuwe inwoners, ongekende buren/inwoners, bepaalde leeftijden, …) te leiden naar je initiatief.

• Wat wordt er bedoeld met 'kansengroepen'?

Groep van personen die minder dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn/geraken op bepaalde maatschappelijke werkterreinen, in dit geval op socio-cultureel vlak.

• Wat wordt bedoeld met niet-commercieel?

Deze organisaties streven niet naar winst, maar hebben een ander doel. Niet commerciële organisaties hebben meestal ten doel belangen te behartigen.

• Wat wordt bedoeld met openbaar?

  •  Voor iedereen zichtbaar of toegankelijk
  •  Niet enkel voor eigen leden, iedereen welkom

• Wat als je niet akkoord bent met de toegekende subsidies?

Bij betwisting over de toekenning van subsidies is het mogelijk beroep aan te tekenen. De organisator die zich tekortgedaan voelt, richt daartoe een gemotiveerd schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, dat hierover advies vraagt aan de subsidiecommissie. Indien van dit advies wordt afgeweken, motiveert het college van burgemeester en schepenen zijn beslissing.

Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie - VOENK

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
voenk@balen.be
Naar top