VOENK - subsidies voor socio-culturele initiatieven

voenk met logo

V = verbindend

O = origineel

E = experimenteel

N = nognooitgedaan

K = kansengrijpen

VOENK = Subsidies voor Balense socio-culturele initiatieven.             

Voor wie

IEDEREEN met een idee om iets nieuws te doen, iets dat je nog niet gedaan hebt, iets dat een extra uitdaging is voor je groep of jezelf, komt in aanspraak voor VOENK-subsidies.

Val je onder één van deze noemers, waag dan zeker je kans!

 • Individu
 • Vereniging
 • Organisatie
 • Comité
 • Groep
 • Minderjarig
 • Actief in Balen
 • Voldoen aan de reglementvoorwaarden

Komen niet in aanmerking:

 • Politieke partijen
 • Vakbonden
 • Mutualiteiten
 • Beroepsverenigingen
 • Gemeentelijke diensten
 • Gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen
 • Gemeentelijke adviesraden
 • Organisaties die hun werkingsmiddelen rechtstreeks van de gemeente krijgen
 • Initiatieven die reeds andere subsidies krijgen van de gemeente

Voorwaarden

 1. Het initiatief gaat door in Balen (incl. Wezel, Kerkhoven). Indien er op het grondgebied van Balen niet de nodige accommodatie aanwezig is voor het initiatief, kan hiervan afgeweken worden.
 2. Het betreft geen zuiver commercieel of consumptiegericht initiatief.
 3. Het initiatief heeft een openbaar karakter.
 4. Initiatieven die regelmatig worden ingericht, een terugkerend karakter hebben of tot de reguliere werking behoren, komen niet in aanmerking (bv. eetdagen, startdagen, fuiven,…)
 5. Op alle publiciteit wordt het logo van de gemeente Balen duidelijk vermeld. Dit logo is te vinden op www.balen.be/logo.
 6. De organisatie kan gevraagd worden om hun ervaringen te delen met anderen. Dit kan bv tijdens een vergadering van een adviesraad, tijdens een netwerkmoment,…
 7. Eenzelfde initiatief kan maximum 1x per kalenderjaar beroep doen op deze subsidies.
 8. Voor eenzelfde initiatief kan 3 keer beroep worden gedaan op deze subsidieregeling, mits er in de herhaling een nieuwe uitdaging aanwezig is. De nieuwe uitdaging wordt ruim vooraf besproken met de subsidiecommissie. Het subsidiebedrag daalt in het 2de jaar met ¼ en in het derde jaar met de helft (uitdovend karakter).

Ambassadeurs

Elk dossier wordt door een subsidiecommissie besproken. De subsidiecommissie bestaat uit 5 ambassadeurs en een secretaris. De secretaris is een medewerker aangeduid door gemeente Balen. Deze is niet stemgerechtigd.

Onze ambassadeurs zijn mensen uit cultuurraad, jeugdraad en sportraad, alsook externen. Bij de bespreking van een dossier mag een persoon die betrokken is bij de vereniging waarvoor de subsidie dient, niet in de jury zetelen.

Onze Voenk-ambassadeurs komen maandelijks samen in geval er dossiers zijn, behalve in juli en augustus.

Interesse om zelf ambassadeur te worden? Stel je dan kandidaat via voenk@balen.be .

Hoe aanvragen

Stap 1: Je hebt een idee, maar je bent nog niet zeker over de volledige uitwerking ervan. Bezorg het aan onze diensten via voenk@balen.be. Toch al een concreet, uitgewerkt idee in je hoofd, ga meteen door naar stap 3.

Stap 2: Bespreek je idee met onze VOENK-ambassadeurs en zij geven mogelijk extra input. Misschien is er extra ondersteuning ergens mogelijk of samenwerkingen waar je nog niet aan had gedacht, of een extra dimensie in je initiatief waar je nog niet had bij stilgestaan.

Stap 3: Dien je aanvraag in, minimum 3 maanden voor het initiatief of aanvang van het project. De VOENK-ambassadeurs kunnen je uitnodigen voor een gesprek ter verduidelijking.

Stap 4: De VOENK-ambassadeurs zullen je aanvraag beoordelen en samen met een advies voorleggen aan het schepencollege.

Afhandeling

Indien twee of meer organisatoren samenwerken:

 • treedt één van de partners voor het geheel als subsidieaanvrager op
 • wordt de subsidie aan de organisator die als subsidieaanvrager optreedt toegekend en uitbetaald
 • regelen de partners onderling de verdeling van de subsidie

Uitbetaling

 • 50% wordt uitbetaald voor aanvang van activiteit, binnen de maand na goedkeuring schepencollege.
 • Tweede deel 50% wordt betaald na activiteit en binnenbrengen van verslag en financieel verslag (t.l. binnen de 2 maanden na activiteit) en goedkeuring door schepencollege. Indien uit de afrekening blijkt dat de kosten de gevraagde subsidie niet overstijgen wordt het tweede deel evenredig verminderd of niet uitbetaald.

Wat na het project?

Binnen de 2 maanden na de activiteit, bezorg je volgende zaken aan Voenk@balen.be:

 • Verslag van activiteit
 • Financieel verslag
 • Foto ‘s (in orde met GDPR)

Verslag en foto’s mogen door VOENK ter promotionele doeleinden gebruikt worden.

Openingsuren & contact

Vrijetijdscentrum De Kruierie - VOENK

Open vandaag: 10u - 20u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
voenk@balen.be
Naar top