Verzekering: schade door derden aan gemeentelijke eigendom

Melden van veroorzaakte schade aan eigendom van de gemeente (gebouw, verkeersbord, auto, muur,...).

Hoe aanvragen

Geef de schade zo snel mogelijk na het voorval aan op het secretariaat van het gemeentehuis.

Als je verzekerd bent, spreek je best ook je eigen verzekering aan.

Wat meebrengen

 • gegevens van uw verzekeraar, naam, adres, polisnummer (indien gewenst, kan het schadegeval ook zonder tussenkomst van uw verzekeraar worden geregeld)
 • adresgegevens van getuigen (indien deze aanwezig waren)
 • aanrijdingsformulier (indien je een auto van de gemeente hebt aangereden)
 • extra nuttige informatie en bewijsmateriaal (foto's)

Kostprijs

 • schadevergoeding: afhankelijk van de veroorzaakte schade

Afhandeling

 1. Gebeurtenis, tijdstip van schade
 2. Melden van schade op het secretariaat met de nodige gegevens 
 3. Opmaak van aangifteformulier en ondertekening door secretaris en burgemeester
 4. Schadegegevens worden intern doorgegeven aan de juiste persoon, zodat er een kostenraming kan worden opgemaakt 
 5. Versturen van alle gegevens naar verzekering van de gemeente
 6. Verzekering stuurt een antwoordbrief naar gemeente met de vermelding dat er een dossier werd aangemaakt
 7. Indien nodig vraagt verzekering extra informatie
 8. De schadeverantwoordelijke/ verzekeraar van schadeverantwoordelijke ontvangt een brief waarin het nodige bedrag staat dat er gestort moet worden aan de verzekering van de gemeente, ev. met expertiseverslag (afhankelijk van het schadebedrag)
 9. Bedrag moet zo snel mogelijk worden gestort door schadeverantwoordelijke of verzekeraar van schadeverantwoordelijke 
 10. Verzekering van de gemeente stort het bedrag door naar gemeente 
 11. De schade wordt hersteld

Openingsuren & contact

Secretariaat - gemeente

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
secretariaat@balen.be
Naar top