Verzekering: schade door gemeente aan derden

Melden van schade aan persoonlijke eigendom waarbij de gemeente verantwoordelijk wordt gesteld voor de geleden schade.

Hoe aanvragen

Meld de schade bij de politie

Je geeft de schade zo snel mogelijk na het voorval aan bij je eigen verzekering. Deze stelt het gemeentebestuur schriftelijk aansprakelijk

Of je kan de schade ook eerst aangeven op het secretariaat van het gemeentehuis en vervolgens je eigen verzekering aanspreken.

Wat meebrengen

Als je de aangifte doet via het secretariaat van de gemeente:

 • gegevens eigen verzekering
 • adresgegevens van getuigen (indien deze aanwezig waren)
 • aanrijdingsformulier (indien een auto van de gemeente jou heeft aangereden)
 • extra nuttige informatie en bewijsmateriaal (bv. foto’s, kostenraming,…)
 • pv-nummer politie of meldingsfiche politie

Afhandeling

 1. Gebeurtenis, tijdstip van schade
 2. Melden van schade aan eigen verzekering
  Melden van schade op het secretariaat met de nodige gegevens (zie hierboven), zo snel mogelijk!
 3. Als je de aangifte hebt gedaan via het secretariaat van de gemeente:
  opmaak van aangifteformulier en ondertekening door secretaris en burgemeester
 4. Versturen van alle gegevens naar verzekering van de gemeente
 5. Schadegegevens worden intern doorgegeven aan de juiste persoon, zodat er kan worden nagetrokken of het gemeentebestuur daadwerkelijk (mee) aansprakelijk is voor het voorval 
 6. Verzekering stuurt een antwoordbrief naar gemeente
  Op basis van de verkregen gegevens bepaalt de verzekeringsmaatschappij of de gemeente wel/niet aansprakelijk is voor de schade
 7. Verzekering stuurt een brief naar (verzekeraar)schadelijder
 8. Indien nodig vraagt verzekering extra informatie aan:
  • de gemeente
  • de schadelijder/verzekeraar van schadelijder  

         9.   Indien de gemeente aansprakelijk is: schadelijder ontvangt een vergoeding voor de geleden schade
         10. Indien de gemeente niet aansprakelijk is: schadelijder ontvangt geen vergoeding voor de geleden schade.  

Openingsuren & contact

Secretariaat - gemeente

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
secretariaat@balen.be
Naar top