Kienen, aanvraag

Een kiennamiddag of kienavond organiseren mag enkel als je hiervoor toestemming hebt van het college van burgemeester en schepenen. Om een toestemming te krijgen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

Voor wie

Elke vzw, vereniging of organisatie uit onze gemeente die een kienspel wil organiseren op ons gemeentelijk grondgebied

Voorwaarden

  • De aanvrager moet lid zijn van een vzw, vereniging of organisatie uit onze gemeente.
  • Het kienspel moet georganiseerd worden voor een goed doel.
  • Het is niet de bedoeling dat er winst gemaakt wordt ter persoonlijke verrijking.
  • Elke vereniging mag maximaal een kienspel per jaar organiseren.

Hoe aanvragen

Schriftelijke aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen, Vredelaan 1, 2490 Balen, met vermelding van de organisator, plaats, datum en doel van opbrengst.

Afhandeling

Het schepencollege beslist over je toestemming en stuurt je de beslissing op.

Ze sturen ook een kopie naar de Gouverneur van de provincie Antwerpen, de Procureur des Konings Turnhout en de zonechef van de politiezone Balen-Dessel-Mol.

Meer info

Kabinet burgemeester
Katrien Jamees
p/a gemeentehuis, Vredelaan 1
tel. 014/74 40 58
e-mail katrien.jamees@balen.be

Openingsuren & contact

Kabinet van de burgemeester

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 58
e-mail
katrien.jamees@balen.be
Naar top