Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke inrichtingen

Elke voor het publiek toegankelijke inrichting (PTI) moet voorafgaand aan de (her)opening van de zaak een gunstig brandveiligheidsattest hebben. Voor bepaalde categorieën van inrichtingen (zoals toeristische logiezen, voetbalstadions, …) gelden specifieke bepalingen.

Meer informatie in het 'politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen' bij downloads hieronder.

Voor wie

Een voor het publiek toegankelijke inrichting wordt gedefinieerd als ‘elke inrichting of deel van een inrichting, die gewoonlijk, tijdelijk, of occasioneel toegankelijk is voor het publiek, ook al wordt het publiek er maar onder bepaalde voorwaarden toegelaten (kosteloos, tegen betaling of op vertoon van een lidkaart)’.

Daaronder wordt onder meer verstaan: restaurants, kantines, drankgelegenheden, verbruikszalen, frituren, dansgelegenheden, discotheken, bars, snackbars, eethuizen, vergaderzalen, feestzalen, sportzalen, winkelruimten, bioscopen, culturele centra, dienstencentra, congrescentra, pop-ups,…

Hoe aanvragen

Bestaande of nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen die een brandweeradvies nodig hebben in het kader van een exploitatievergunning, melden zich aan in het Webportaal. Je wordt vervolgens gecontacteerd door de behandelaar van je dossier, die je o.a. om de nodige keuringsattesten zal vragen.

De brandweer zal een controle op de brandveiligheid uitvoeren op basis van het politiereglement (zie downloads) dat in de gemeente van de uitbating van toepassing is.

Uitzondering: Evenementen. Deze moeten steeds bij de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden aangevraagd worden. De gemeente zal een risicoanalyse uitvoeren in het webportaal. Indien het risiconiveau lager dan 3 is, moet de brandweer niet tussenkomen.

Opgelet: Alle adviesverleningen - inclusief voorbesprekingen en controlebezoeken - inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement van Brandweer zone Kempen voor meer info.

Kostprijs

Alle adviesverleningen - inclusief voorbesprekingen en controlebezoeken - inzake brandpreventie zijn betalend. Raadpleeg het retributiereglement van Brandweer zone Kempen voor meer info.

Openingsuren & contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top