Retributie op het gebruik van de gem. elektriciteitskasten op andere evenementen dan markten en openbare kermissen

Naar top