logo print  logo ocmw print

Jobstudenten bij de gemeente

jobstudent

Ieder jaar opnieuw doet het gemeentebestuur tijdens de zomervakantie beroep op jobstudenten om bepaalde diensten te ondersteunen. In het begin van het jaar wordt er een oproep gedaan via de website en het gemeentelijk infoblad voor kandidaten. Kandidaturen kan je indienen via het e-loket. 

Voor wie

Jongeren vanaf 18 jaar

Voorwaarden

18 jaar zijn (of voor enkele functies in Recreatie- en natuurpark Keiheuvel 16 jaar)

Hoe aanvragen

Via e-loket

Afhandeling

Als je tijdig je kandidatuur hebt ingediend, word je uitgenodigd voor een gesprek.

Achteraf word je schriftelijk op de hoogte gebracht van het resultaat van je gesprek.

Openingsuren & contact

Personeelsdienst - gemeente

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
personeelsdienst@balen.be
Naar top