Tussenkomst voor handelaars bij aankoop rolstoel-winkelwagen

Rolstoelwinkelen

Voor rolstoelgebruikers is het niet altijd evident om zelfstandig boodschappen te doen. Speciaal aangepaste winkelkarren helpen hen daarbij al een flink stuk vooruit. Om het aanbod aan rolstoel-winkelwagens in Balen te vergroten, geeft het gemeentebestuur op advies van de Raad voor Gehandicapten een eenmalige financiële tussenkomst aan handelaars bij de aankoop van zo'n kar (zie onder voor meer info).

In Balen vind je bij deze handelaars rolstoel-winkelwagens:

  • Jumbo (Vaartstraat 132)

Voor wie

Handelszaken in Balen

Voorwaarden

Deze eenmalige financiële tussenkomst is onderworpen aan enkele voorwaarden. Zo bedraagt de tegemoetkoming maximum 250 euro en kan deze nooit groter zijn dan het factuurbedrag. De tussenkomst is ook enkel voorzien voor de aankoop van de winkelwagen, dus bijvoorbeeld niét voor het onderhoud.

De aanvragende handelszaak ondertekent een overeenkomst (zie 'downloads' hieronder) en engageert zich hierbij om de winkelkar minstens 3 jaar zichtbaar ter beschikking te stellen aan rolstoelgebruikers tijdens de openingsuren van de zaak.

Het gemeentebestuur engageert zich op haar beurt om de aangepaste winkelkarren te promoten via de gemeentelijke infokanalen.

Hoe aanvragen

Deze ondertekende overeenkomst wordt samen met een kopie van de aankoopfactuur en een foto van plaatsing van de winkelkar bezorgd aan OCMW Balen t.a.v. Raad voor Gehandicapten (Veststraat 60, 2490 Balen).

Afhandeling

Binnen de drie maanden na voorlegging van deze documenten, wordt de tussenkomst uitbetaald op de rekening van de aanvrager. Deze actie loopt zolang het beschikbare krediet niet overschreden is.

Reglement

Bekijk het volledige subsidiereglement (inclusief de te ondertekenen engagementsverklaring) bij 'Downloads' hieronder

Meer info

Ine Noukens (hoofdmaatschappelijk werker OCMW Balen), 014/74 45 21, ine.noukens@balen.be

Openingsuren & contact

Raad voor Gehandicapten

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top