2.13 Sociaal verwarmingsfonds, toelage - mazoutpremie

verwarming-besparen

In het kader van de hoge olieprijzen werd een sociaal verwarmingsfonds opgericht. Dit fonds komt tussen in de betaling van de stookoliefactuur van sommige mensen. De verwarmingstoelage kan aangevraagd worden tussen 1 januari en 31 december.

De toelage wordt jaarlijks herbekeken door de ministerraad.

Het gaat om de factuur betaald voor:

  • huisbrandolie
  • lamppetroleum (type c)
  • bulkpropaangas

NIET VOOR :

  • aardgas via aansluiting op het distributienet
  • propaangas in gasflessen
  • butaangas in gasflessen

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter. Het schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. De toelage is beperkt tot 1.500 liter per jaar per huishouden.

Voor in kleine hoeveelheden, aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum bedraagt de verwarmingtoelage steeds 210 euro.

Voor wie

Mensen met een beperkt inkomen

Voorwaarden

Over welke brandstof gaat het?

Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen).

Wie heeft recht op deze financiële tussenkomst?

Het sociaal verwarmingsfonds richt zich tot personen die recht hebben op het verhoogde verzekeringstegemoetkoming via het ziekenfonds.

Daarnaast is dit ook voor personen met een jaarlijks inkomen onder een bepaalde grens (jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan 19.566,25 euro euro verhoogd met 3.622,34 euro per persoon ten laste.) en tot personen met een grote schuldenlast die niet in staat zijn de verwarmingsfactuur te betalen en genieten van schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling.

Hoeveel bedraagt de mazouttoelage?

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter. Het schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter. De toelage is beperkt tot 1.500 liter per jaar per huishouden.

Hoe aanvragen

Binnen de 60 dagen na de levering een aanvraag indienen bij het OCMW. Dit kan:

- ter plekke tijdens de openingsuren

- online via het e-loket

Wat meebrengen

In ieder geval de kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

identiteitskaart (indien kopie: voor- en achterkant kopiëren)

klevertje ziekenfonds

Afhandeling

Als je recht hebt op een toelage, zal de sociale dienst dit via de elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opvragen

Meer info

 OCMW-huis, 014/82 98 48, info@ocmwbalen.be

>>> Naar startpagina Seniorengids

E-loket

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top