Orgaandonatie

ToekiToeki

Ter info: Volgens de Belgische wetgeving is elke burger, ingeschreven in het bevolkingsregister of sinds langer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister, stilzwijgend akkoord om menselijk lichaamsmateriaal te doneren tenzij hij/zij bij leven verzet aantekent.

Je kan bij de dienst bevolking regelen wat er met je organen gebeurt wanneer je sterft door hersen- of hartfalen. Je kan:

  • uitdrukkelijk toestemming geven om je organen weg te nemen (4 types verklaringen)
  • verzet aantekenen tegen het wegnemen van je organen

Waarom orgaandonatie? 

Orgaantransplantatie maakt voor velen het verschil uit tussen leven en dood. Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hinderpaal. Er zijn onvoldoende donors om aan de behoefte in België te voldoen. Steeds langere wachtlijsten en patiënten die overlijden, zijn helaas het gevolg.

Wanneer je sterft door hersen- of hartfalen, kunnen je organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voel je je geroepen om je te registreren als orgaandonor? Ga dan even langs bij de dienst bevolking.

Voor wie

Voor iedereen die uitdrukkelijk toestemming wil geven voor of verzet wil aantekenen tegen het wegnemen van organen.

Voorwaarden

  • meerderjarig zijn
  • De wet laat toe dat een minder dan 18-jarige, die in staat is zijn wil te doen kennen, zelf verzet kan uiten (en per analogiam de herroeping van het verzet, de uitdrukkelijke wilsbeschikking of de herroeping ervan).

    De vraag is natuurlijk vanaf welke leeftijd men geacht wordt voldoende geestelijk rijp te zijn om met onderscheidingsvermogen, persoonlijk een gewichtige beslissing te treffen. Dit is niet in een tekst te vatten, doch dient geval per geval geëvalueerd te worden.

Hoe aanvragen

Persoonlijk op de dienst bevolking waar je een formulier ondertekent van uitdrukkelijk verzet of toestemming om donor te worden. Maak hiervoor een afspraak via www.balen.be/afspraak (kies 'orgaandonatie').

Wat meebrengen

je identiteitskaart

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De dienst bevolking registreert je keuze in het rijksregister. Je kan je keuze steeds herroepen.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be

Bekijk ook

Website orgaandonatie (FOD Gezondheid)

Website Toeki Toeki Vogel vzw (getuigenis van ouders)

Zoek de Toeki-Toeki-cache (geocaching)

Naar top