Kankerfonds, aanvraag voor steun

roos lintje kanker

Het Kankerfonds van de Vlaamse Liga tegen Kanker kent steun toe op basis van criteria als gezinsinkomen, maandelijkse kosten, verhouding tussen minimale medische oplegkosten en inkomen,...

Als het fonds een steun toekent, krijgt de betrokkene een eenmalige steun per dossier dat wordt aangevraagd.

Voor wie

Kankerpatiënten waarbij de ziektekosten problematisch hoog oplopen, na aftrek van de reeds bestaande tussenkomsten via ziekenfondsen e.d.

Hoe aanvragen

Financiële steun aanvragen bij de Vlaamse Liga tegen Kanker gebeurt via het ziekenfonds.

Wat meebrengen

 • Gezinssamenstelling: uittreksel bevolkingsregister + (indien van toepassing) akte van overlijden of overlijdensbericht
 • Inkomsten (zo recent mogelijk): alle inkomsten van inwonende gezinsleden te bewijzen met pensioenstrook, loonfiche, ziekte-uitkering, rekeninguittreksel,...
 • Woning: bewijs niet-geïndexeerde kadastraal inkomen, hypothecaire aflossing, huishuur,…
 • Medische uitgaven: kopieën van ziekenhuisfacturen (opnames en ambulante kosten)
  • Alle andere medische kosten zoals consultaties, labokosten, vervoerskosten, kosten paramedici,... (bij voorkeur overzichtsstaat, te verkrijgen bij het ziekenfonds)
  • Overzichtsstaat geneesmiddelen (te verkrijgen bij de apotheker)
  • Facturen thuiszorg (gezinszorg, huur medisch materiaal,...)
  • Medisch attest: het bijgevoegde medisch attest moet de datum van diagnose vermelden (bij eerste aanvraag); het moet om een kwaadaardige aandoening gaan
  • Andere bewijsstukken: tussenkomst hospitalisatieverzekering MAF-gegevens aan de hand van print ziekenfonds (persoonlijke teller en gezinsteller; indien de kosten over twee kalenderjaren lopen de beide MAF-tellers toevoegen)
  • Vaste maandelijkse uitgaven: enkel studiekosten, leningen, medische schulden, medische kosten voor andere gezinsleden te bewijzen aan de hand van kopieën

Belangrijk: gelieve met kopieën te werken, originelen worden niet teruggestuurd.

Meer info

Sociale dienst

OCMW-huis

014/82 98 48

info@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top