Gemeentebelastingen

De dienst gemeentebelastingen stelt de lijst op van belastingplichtigen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke belasting die geïnd wordt door de gemeente zelf: o.a. rioolbelasting, huisvuilbelasting,… Deze worden jaarlijks geïnd of per prestatie.

Heb je een vraag...

• over een gemeentelijk belastingsreglement of een concreet (gemeentelijk) aanslagbiljet ? tel. 014/74 40 28 (André Vertommen) e-mail andre.vertommen@balen.be
• over de (wijze van) betaling ? tel. 014/74 40 25 (Els Geysen) e-mail els.geysen@balen.be

Ga je niet akkoord met een gemeentelijke belasting?

Dien dan binnen de 3 maanden na aflevering van het  aanslagbiljet bezwaar in bij het
College van Burgemeester en Schepenen 
Vredelaan 1
2490 Balen

Door het indienen van bezwaren of van beroep wordt echter de invorderbaarheid van de belasting niet geschorst. Je dient de belasting dus nog wel tijdig te betalen. Indien je bezwaar gegrond blijkt, wordt het gestorte bedrag teruggestort.

Andere belastingen

Daarnaast worden er ook door andere instanties belastingen geïnd voor de gemeente:

onroerende voorheffing
Deze belasting (opcentiemen: 1400) wordt geïnd op basis van het kadastraal inkomen door het kadaster. Meer info: kadaster Balen, Werft 65, 2440 Geel, tel. 014/56 38 33.
personenbelasting
Op de inkomensbelasting wordt door de gemeente een aanvullende belasting geheven van 8%. Meer info: controle belasting Mol 2, Venakkerstraat 2, tel. 02/575 14 20.
motorrijtuigenbelasting
Van deze federale belasting wordt 10% doorgestort aan de gemeente.
belasting op krotwoningen

Voor inlichtingen over of bezwaren tegen deze belastingen, moet u zich richten tot het adres dat vermeld staat op het aanslagbiljet.

Meer info

Dienst gemeentebelastingen, Dré Vertommen, 014/74 40 10, andre.vertommen@balen.be

 

Openingsuren & contact

Financiële dienst (gemeente)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 20
e-mail
financiele.dienst@balen.be
Naar top