Verhuis naar woonzorgcentrum Ter Vest

Ter Vest

De stap naar het woonzorgcentrum zetten is een ingrijpende beslissing. Men neemt afscheid van de eigen woning en van de eigen vertrouwde omgeving. Een opname in het rusthuis wordt dan ook zo goed als mogelijk voorbereid met de senior en zijn naaste familie. Er wordt ruime aandacht gegeven aan het uitwisselen van informatie en het onthaal in het rusthuis.


Opnamecapaciteit van Ter Vest
  

In het woonzorgcentrum Ter Vest kunnen 94 mensen wonen. Daarnaast zijn er ook 7 plaatsen voor kortverblijf.


Infrastructuur voor de bewoners  

Ons WZC bestaat uit zes woningen met telkens 17 of 16 bewoners. Op de eerste verdieping heeft elke bewoner een ruime kamer met eigen badkamer. Op het gelijkvloers heeft elke woning drie ruime leefruimtes waar de meeste bewoners overdag vertoeven. 

De administratie en de cafetaria van het woonzorgcentrum zijn ondergebracht in "de schuur". 


Kwaliteitsvisie  

Kernopdracht: het woonzorgcentrum  'Ter Vest' wil zich als een 'thuis' profileren naar zijn gebruikers en bezoekers.

Het woonzorgcentrum staat garant voor een huisvesting die zich zowel richt naar de gezonde als de hulpbehoevende bewoner.

De leefomgeving van de bewoner kenmerkt zich door een sfeer van huiselijkheid. Eigen meubilair op de kamer, gemeenschappelijke ruimten aangekleed als gezellige ontmoetingsplaatsen, een aanbod van diverse activiteiten versterken het thuis gevoel.

Bijzondere aandacht wordt er gegeven aan een aangepast zit- en ligcomfort, waardoor de hulpbehoevende bewoner actief kan deelnemen aan de dagdagelijkse activiteiten in huis.

Ons volledig dagelijks handelen is gericht op de bewoner, hij/zij staat centraal.

De basishouding voor elke medewerker is gekenmerkt door respect, vriendelijkheid, behulpzaamheid en professionaliteit. Ter realisatie van deze basishouding worden volgende principes gehanteerd :

 • elke bewoner wordt in zijn totaliteit benaderd met zijn eigen levensverhaal vanuit een multidisciplinaire bespreking
 • verzorging en begeleiding maken deel uit van het bewonersdossier
 • bewonersopvolging door te werken met aandachtspersonen/vertrouwenspersonen
 • maaltijdbegeleiding verdient bijzondere aandacht
 • palliatieve zorgverlening gekoppeld aan een persoonlijke en professionele stervensbegeleiding in nauwe samenwerking met familie en belangrijke derden  

Informatieverstrekking en begeleiding van de familie waarbij hen de mogelijkheid wordt gegeven om actief te participeren in het verzorgingsgebeuren en bewonersactiviteiten maakt deel uit van de opdracht van elke medewerker.

Het personeelsbeleid steunt op drie peilers: teamgeest, verantwoordelijkheid opnemen en samenwerking. Hierbij zijn communicatie, inspraak en motivatie de draaggolf van een kwaliteitsgericht denken bij alle personeelsleden. Bijscholing ondersteunt het personeelsbeleid. Er dient door het gebruik van parameters gewaakt te worden over een verantwoorde keuze tussen draagkracht, werkdruk en kwaliteitsniveau .

Het woonzorgcentrum streeft naar een zo optimaal mogelijk bedrijfseconomische uitbating, rekening houdend met de vooropgestelde doelstellingen van het OCMW van Balen .

De vrijwilligerswerking wordt ervaren als een bijzondere ondersteuning van de huiselijke sfeer.

Hoe aanvragen

Kostprijs

Sinds 1 juli 2023 bedraagt de dagprijs (zowel voor permanent verblijf als voor kortverblijf)

 • voor inwoners van Balen: persoon: 71,07 euro - echtpaar: 124,39 euro
 • voor niet-inwoners van Balen: persoon: 77,67 euro - per echtpaar: 135,91 euro

Kosten begrepen in de dagprijs:

 • huur van de kamer
 • dagelijkse verzorging
 • incontinentiemateriaal
 • tv- en telefoonaansluiting 

Bijkomende kosten:

 • medische, paramedische en farmaceutische verstrekkingen
 • pedicure en kapster,
 • wasserijkosten 
 • zakgeld

Openingsuren & contact

Woon- en zorgcentrum Ter Vest

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Rozenstraat 112490 Balen
tel.
014/74 45 45 (ook voor afspraak)
e-mail
rusthuisadministratie@ocmwbalen.be
Naar top