5.13 Centrum voor kortverblijf Ter Vest

Ter Vest

Kortverblijf is een oplossing voor senioren die tijdelijk niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de partner of verzorger afwezig is. Het kortverblijf kan ook tijdens een vakantieperiode. Het biedt een adempauze aan de verzorgende omgeving. Een kortverblijf kan aangevraagd worden voor een periode van minimum 14 dagen (uitzondering voor een kortere periode kan, gemotiveerd, uitzonderlijk toegestaan worden door de directeur). De maximumduur van één verblijf mag de zestig kalenderdagen niet overschrijden. Het totaal aantal mogelijke verblijfdagen in kortverblijf is per jaar beperkt tot maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar.

Voor wie

In woonzorgcentrum Ter Vest kunnen in het totaal 7 matig tot zwaar zorgbehoevende ouderen in kortverblijf opgevangen worden.

Voorwaarden

Het CVK Ter Vest staat open voor alle personen, ongeacht ras, stand of overtuiging die om redenen van gezondheid, zelfredzaamheid of psycho- sociale problematiek tijdelijk niet meer in hun thuissituatie kunnen blijven leven. De kandidaat bewoner moet volledig in regel zijn met de Belgische mutualiteit. In noodsituaties kan toch overgegaan worden tot een opname, maar wordt de dagprijs vermeerderd met een bedrag gelijk aan de gederfde RIZIV-forfait.

Hoe aanvragen

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • SIS-kaart

Openingsuren & contact

Woon- en zorgcentrum Ter Vest

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Rozenstraat 112490 Balen
tel.
014/82 92 40 (ook voor afspraak)
e-mail
rusthuisadministratie@ocmwbalen.be
Naar top