Gemeente Balen Gemeente Balen

3.01 Vrijstelling van de verkeersbelasting op een auto

gehandicaptenparking

Personen met een zeer specifieke handicap (zie voorwaarden) krijgen een vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling.

Voor wie

Volgende personen kunnen genieten van de vrijstelling van de verkeersbelasting:

  • Personen die volledig blind zijn.
  • Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen.
  • Personen van wie de bovenste ledematen zijn geamputeerd (met inbegrip van de personen wier beide handen zijn geamputeerd vanaf de pols).
  • Personen die blijvend invalide zijn aan de onderste ledematen voor minstens 50%.
  • Militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden, die in die hoedanigheid een invaliditeitspensioen van ten minste 60 % genieten.

Hoe aanvragen

Een verzoek tot vrijstelling richt je aan de bevoegde Gewestelijke directeur taxatie van de belastingen. Het adres van deze ambtenaar bevindt zich op uw laatste aanslagbiljet.

Op de sociale dienst helpen ze je hier graag mee.

Wat meebrengen

  • attest waaruit de specifieke handicap blijkt
  • kopie van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de dienst wegverkeer
  • een schriftelijke verbintenis om het voertuig uitsluitend te gebruiken voor het vervoer van de mindervalide.

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be