Inkomensvervangende tegemoetkoming voor volwassen personen met een handicap

rolstoel

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Het bedrag dat je ontvangt als tegemoetkoming hangt af van je gezinssituatie.

Voor wie

Je moet minstens 18 jaar oud zijn en jonger dan 65 jaar.

Voorwaarden

  • Je inkomsten, en die van je partner, mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je verdienvermogen is maximaal 1/3 van wat een persoon zonder handicap kan verdienen op de arbeidsmarkt.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je moet gedomicilieerd zijn en daadwerkelijk in België verblijven.

Hoe aanvragen

Je kan de aanvraag zelf online indienen. Lukt dit niet? Maak een afspraak met de sociale dienst van het OCMW of van je ziekenfonds.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • naam van je behandelende arts

Meer info

Bekijk alle informatie, voorwaarden en uitzonderingen op de website van de FOD sociale zekerheid

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Open vandaag: 9u - 11u30
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/74 44 44
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top