Inkomensvervangende tegemoetkoming voor volwassen personen met een handicap

rolstoel

Mensen met een handicap van minstens 66% kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben vanwege de FOD Sociale Zekerheid recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag hangt af van de gezinssituatie.

Voor wie

Personen met een handicap vanaf 18 jaar en jonger dan 65 jaar.

Voorwaarden

Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met het inkomen van de aanvrager en van zijn/haar partner.

  • Wegens een handicap niet meer in staat zijn meer dan een derde te verdienen van wat een gezonde persoon, door uitoefening van een beroep, op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen. 
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.
    Uitzondering: als men niet is ingeschreven in het bevolkingsregister kunnen sommige personen toch een aanvraag indienen: onderdanen van de Europese Unie, vluchtelingen, staatlozen of onderdanen van een aantal landen waarmee een overeenkomst is afgesloten.
  • Permanent in België verblijven.
    Een verblijf in het buitenland van maximum 90 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

Hoe aanvragen

Afspraak maken in het OCMW-huis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart
  • bankrekeningnummer
  • naam en voornaam dokter

Meer info

Sociale dienst

Ocmw-huis

Veststraat 60

014/82 98 48

info@ocmwbalen.be

Openingsuren & contact

Sociale dienst (OCMW)

Vandaag gesloten
adres
Veststraat 602490 Balen
tel.
014/82 98 48
e-mail
info@ocmwbalen.be
Naar top