logo print  logo ocmw print

Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor bv.:

  • hun pensioenaanvraag
  • een sollicitatie
  • mutualiteit

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Hoe aanvragen

Je kan een militiegetuigschrift schriftelijk aanvragen bij:

Ministerie van Defensie
Algemene Directie Human Resources
Divisie Administratieve Expertise
Ondersectie Notariaat
Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 Brussel

tel 02/264 63 44
fax 02/264 63 46

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u
(enkel op afspraak)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top