Militiegetuigschrift

Het militiegetuigschrift of militieattest heet tegenwoordig 'stamboekuittreksel'. Het toont aan of mannen geboren vóór 1 januari 1976 hun dienstplicht vervuld hebben of ervan vrijgesteld zijn. Zij hebben het soms nodig voor bv.:

  • hun pensioenaanvraag
  • een sollicitatie
  • mutualiteit

Voorwaarden

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976.

Mannen geboren vanaf 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de dienstplicht. De dienstplicht is immers afgeschaft sinds 1994.

Hoe aanvragen

Je kan een militiegetuigschrift enkel via mail aanvragen bij:

contact@mil.be

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top