Sociaal pedagogische toelage

downsyndroom

Het gemeentebestuur geeft een financiële tegemoetkoming aan gezinnen met een zwaar gehandicapt kind.

Voorwaarden

 • kinderen met een handicap van minstens 66%
 • leeftijd: tussen 2 en 21 jaar
 • ingeschreven zijn op een adres in Balen

Het volledige reglement vind je op www.balen.be/reglementen.

Hoe aanvragen

Aanvragen op het secretariaat van het gemeentehuis

Wat meebrengen

 • geldig attest verhoogde kinderbijslag van de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat het kind ongeschikt is voor minstens 66% of een geldig attest van FOD Sociale Zekerheid  waaruit blijkt dat het kind minstens 4 punten in pijler 1 behaalt.
 • adresgegevens (internaat/dagschool/…)
 • rekeningnummer waarop het geld gestort mag worden

Afhandeling

 1. Toelage aanvragen
 2. Verklaring op erewoord invullen
 3. Toelage wordt jaarlijks in februari-maart gestort
 4. Gezinnen die het jaar voordien een toelage ontvingen, moeten enkel een nieuw attest binnen brengen als het vorige vervallen is.
 5. Mogelijke wijzigingen onmiddellijk melden op het secretariaat in het gemeentehuis.

Openingsuren & contact

Secretariaat - gemeente

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 60
e-mail
secretariaat@balen.be
Naar top