Omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie (de vroegere natuurvergunning)

Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van vegetatie is vereist wanneer men werken (bv. kappen van bomen, vijver aanleggen,…) wil uitvoeren in een natuur- of agrarisch gebied of gelijkaardige zones op het gewestplan.

Hoe aanvragen

Een omgevingsvergunning moet aangevraagd worden via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Openingsuren & contact

Milieudienst

Vandaag gesloten
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 90
e-mail
milieudienst@balen.be
Naar top