Verkeershinder, melding

verkeersbord

Als er zich onvoorzien verkeershinder voordoet (door bv. beschadiging aan het wegdek), kan je doorgeven aan de verkeersdienst. 

Hoe aanvragen

Als de verkeershinder voor een onveilige verkeerssituatie zorgt, kan je ook de politie verwittigen: 101 of de politiezone Balen-Dessel-Mol tel. 014/333 700. 

Afhandeling

Als het om een gemeentelijke weg gaat, stuurt de verkeersdienst een medewerker ter plaatse om het probleem te onderzoeken en op te lossen (als dat mogelijk is).

Als het om een gewestweg gaat (Steenweg op Leopoldsburg, Schoor, Steegstraat, Vaartstraat, Molsesteenweg, Kerkstraat, Rijsberg, Rijsbergdijk, Postelweg), dan geeft de verkeersdienst deze melding door aan het Vlaams Gewest die verantwoordelijk is voor deze wegen. 

E-loket

Openingsuren & contact

Verkeersdienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 76
e-mail
verkeersdienst@balen.be
Naar top