Openbare verlichting, verplaatsing

openbare verlichting

Als een inrit niet anders kan aangelegd worden zonder dat de openbare verlichtingspaal in de weg staat, kan er toestemming gegeven worden om deze te laten verplaatsen. Netwerkbeheerder Fluvius (voorheen Eandis) verplaatst palen en armaturen van de openbare verlichting op kosten van de aanvrager (bouwheer).  Hiervoor is steeds het akkoord van het gemeentebestuur nodig.

Voor wie

De bouwheer van een perceel waar de openbare verlichtingspaal voor de inrit staat.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een paal die voor de enige inrit van de woning ligt.
  • De netwerkbeheerder voert de verplaatsing enkel uit mits goedkeuring van het gemeentebestuur.
  • Alle kosten voor het verplaatsen (en eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten indien het lichtopbrengstschema hierdoor in het gedrang komt), vallen volledig ten laste van de aanvrager (bouwheer).

Hoe aanvragen

Schrijf een gemotiveerde aanvraag om een offerte voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan. Vermeld ook het nummer van de openbare verlichtingspaal. Verklaar in de brief dat je alle kosten verbonden aan het verplaatsen zal betalen, indien je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren. Verstuur je aanvraag naar de dienst openbare werken.

Kostprijs

Als jij als aanvrager beslist om de werken te laten uitvoeren, worden de kosten zoals vermeld in de offerte van Fluvius (voorheen Eandis) rechtstreeks aan jou gefactureerd door de gemeente. De opdracht tot verplaatsing wordt pas gegeven na betaling.

Openingsuren & contact

Dienst openbare werken/Technische dienst

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
technische.dienst@balen.be
Naar top