Identiteitskaart, voorlopige

Een voorlopige identiteitskaart is een document dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt in het buitenland, na aangifte van verlies/diefstal. Deze wordt afgeleverd door de Provincie Antwerpen, na aanvraag bij de dienst bevolking. 

Voor wie

Voor iedere burger ouder dan 12 jaar van wie de identiteitskaart verloren, gestolen of beschadigd is. De voorlopige identiteitskaart wordt alleen afgeleverd als je dringend naar het buitenland moet en het land van bestemming dit document als identiteitsbewijs aanvaardt.

Voorwaarden

Het land waar je naartoe gaat, moet de voorlopige identiteitskaart aanvaarden.

Hoe aanvragen

1. Doe eerst aangifte van het verlies of diefstal van je identiteitskaart bij de politie. Je ontvang een attest van verlies of diefstal. 

2. Ga met dat attest naar de dienst bevolking. Daar vraagt men een voorlopige identiteitskaart aan. Zij maken voor jou een afspraak met de Provincie Antwerpen wanneer je mag langsgaan bij de provincie om je voorlopige identiteitskaart af te halen. 

Wat meebrengen

3 pasfoto's met witte achtergrond (1 voor bijlage, 1 voor de provincie en 1 voor nieuwe eID)

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

  • Je komt langs bij de dienst bevolking. Er wordt een procedure opgestart om een nieuwe, elektronische identiteitskaart aan te vragen. Maak hiervoor een afspraak via www.balen.be/afspraak
  • Er wordt een afspraak gemaakt met de Provincie Antwerpen om je voorlopige identiteitskaart af te halen.
  • Samen met het attest, het aanvraagformulier en een pasfoto kan je op het afgesproken uur je voorlopige identiteitskaart gaan afhalen bij de Provincie.
  • Na je buitenlandse reis breng je de voorlopige identiteitskaart binnen op de dienst bevolking.

Uitzonderingen

De voorlopige identiteitskaart wordt afgeleverd door het Provinciebestuur Antwerpen, Italiëlei 4 bus 17, 2000 Antwerpen.

Openingsuren & contact

Dienst bevolking

Open vandaag: 9u - 12u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 00
e-mail
bevolking@balen.be
Naar top