Grachten, aanvraag tot overwelving

Voor het overwelven van een (gemeentelijke) gracht moet je altijd een aanvraag indienen bij de dienst openbare werken.

Deze aanvraag wordt dan behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraagformullier tot overwelving van grachten (tot 6m per perceel) bekomen op de dienst openbare werken of hieronder bij 'downloads'.

Het formulier tot overwelving van een baangracht volledig ingevuld en vergezeld van foto van de gracht alsook een plan met aanduiding overwelving binnenbrengen bij de dienst openbare werken.

Wat meebrengen

  • volledig ingevuld formulier, foto's en plan met aanduiding overwelving
  • motivatie voor bijkomende meters overwelving

Afhandeling

Na je aanvraag wordt de beslissing van het schepencollege opgestuurd, samen met de uitleg welke stappen je nog moet ondernemen.

Openingsuren & contact

Dienst openbare werken/Technische dienst

(Nationale Feestdag)
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 70
e-mail
technische.dienst@balen.be
Naar top