Taxi - aanvraag bestuurderspas

Het nieuwe taxidecreet voert vanaf 1 juli 2020 de bestuurderspas in. 

Als taxichauffeur in het Vlaams Gewest moet je, ongeacht je statuut (werknemer of zelfstandige), in het bezit zijn van een bestuurderspas voor taxibestuurders. Die bestuurderspas vraag je aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent. De bestuurderspas is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Voor wie

Elke taxichauffeur van een Vlaamse stad of Gemeente dient over deze pas te beschikken, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige).

Voorwaarden

Om een bestuurderspas te verkrijgen, moet je voldoen aan al de volgende voorwaarden:

 • minstens twee jaar beschikken over een rijbewijs en geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer;
 • wonen in België of beschikken over een gekozen woonplaats waar elke oproeping of officiële betekening geldig kan worden gedaan;
 • over de toelating beschikken om arbeidsprestaties te verrichten in België als de bestuurder een buitenlandse staatsburger is;
 • beschikken over een minimale kennis van het Nederlands:
  • op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen of;
  • op het niveau A2 van het Europees referentiekader voor Talen en binnen twee jaar na het bekomen van de bestuurderspas beschikken over het niveau B1;
 • beschikken over de vereiste kennis over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, als men ritten uitvoert met voertuigen die aangepast zijn aan het vervoer van personen in een rolstoel;
 • voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden en hiervoor een uittreksel van het strafregister model 596.1-28 afleveren, dat minder dan drie maanden oud is.

De bestuurder die een bestuurderspas heeft, is verplicht de volgende zaken te melden:

 • elke wijziging van domicilie, binnen een termijn van tien dagen
 • elke veroordeling binnen tien dagen na het voorval
 • elk verlies van rijbewijs met geldige medische keuring of toelating om arbeidsprestaties te verrichten, binnen 24 uur na het voorval.

Hoe aanvragen

De bestuurderspas kan aangevraagd worden via de centaurus databank van de Vlaamse Overheid. De aanvraag gebeurt met je ID-kaart en een kaartlezer. 

Je vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar je gedomicilieerd bent en dient deze daar ook op te halen.

Voeg volgende documenten toe: 

 • kopie ID-kaart voor- en achterkant
 • kopie rijbewijs (met geldige medische geschiktheid) voor- en achterkant
 • uittreksel strafregister model 596.1-28
 • diploma Nederlandstalig secundair onderwijs of diploma Nederlandstalig onderwijs B1 (of A2 gedurende eerste 2 jaar)
 • beroepskaart of arbeiderskaart (enkel voor internationale werknemers)
 • bewijs dat je beschikt over de nodige kennis om personen met een beperking te vervoeren (enkel bij vervoer met een rolstoel)

Kostprijs

De aanvraag is gratis. Bij afhaling van de bestuurderspas betaal je eenmalig een retributie van 23,43 euro (bedrag 2023). Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Wel moet je ieder jaar een nieuw uittrekstel uit het strafregister aanleveren aan de dienst lokale economie van de gemeente Balen.

Reglement

Decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2023 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Boetecatalogus (bedragen van de onmiddellijke inningen)

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top