Organiseren van evenement, fuif, activiteit - richtlijnen

fuif

Wil je iets organiseren?

Kijk dan even of je toestemming moet vragen aan het gemeentebestuur. Vraag deze toestemming minstens 10 weken op voorhand aan zodat het bestuur de tijd heeft om de veiligheid te bekijken.

Je hebt toestemming nodig als:

 • Je activiteit plaatsvindt in open lucht of in een tent (zowel voor op privé of op openbaar domein)
 • je activiteit plaatsvindt in een privégebouw of zaal met elektronische versterkte muziek.

Voor alle andere activiteiten is een melding voldoende.

In vrijetijdscentrum De Kruierie kan je een infomap afhalen met daarin de nodig uitleg en gebruiksklare gadgets.

Vul het evenementenloket in om je activiteit door te geven en om eventueel uitleen en subsidies aan te vragen.

Geef je een fuif, een vat of een buurtfeest? Hou dan rekening met de geluidsnormen. Meer info over de geluidsnormen vind je hier.

Voor wie

Iedereen die iets wil organiseren

Hoe aanvragen

Doe je aanvraag via het evenementenloket.

Kostprijs

Gratis

Sabam en billijke vergoeding

Voor het spelen van muziek op een fuif moet je betalen. Sabam int de gelden voor de auteurs van de muziek en de billijke vergoeding dient om de uitvoerders van muziek te betalen. En daar moet je als fuiforganisator je steentje voor bijdragen. Zowel voor Sabam als voor de billijke vergoeding zijn er speciale aanvraaformulieren. Vul de formulieren in en stuur ze naar het adres dat je op het formulier vindt. Je krijgt dan de rekening toegestuurd. Vraag zeker bij de zaaluitbater waar je je fuif organiseert na of zij reeds een jaartarief billijke vergoeding betalen. In dat geval hoef je het niet meer zelf te betalen.

Meer info en aanvragen

Afhandeling

Na ontvangst van je aanvraag zullen volgende diensten hun advies geven:

 • politie 
 • brandweer 
 • verkeersdienst
 • dienst veiligheid

Dit advies, samen met je aanvraag, worden ter goedkeuring voorgelegd aan de burgemeester of aan het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing vind je terug in het evenementenloket.

Indien jouw evenement de coördinatie vereist van politie, brandweer, verkeer,... dan zal je uitgenodigd worden op een veiligheidsoverleg waarbij alle betrokken partijen de concrete afspraken overlopen en alles op elkaar afstemmen.

Reglement

Afhankelijk van het soort evenement moet je je houden aan een aantal reglementen (zie ook bij 'downloads'):

 • GAS-reglement
 • algemene richtlijnen rond veiligheid
 • ev. uitleenreglement

Het is ook mogelijk dat er specifiek voor jouw evenement een verkeersverordening opgemaakt wordt. Dat sturen ze je achteraf per post op.

Hou rekening met onderstaande afspraken:

 • brandveiligheid
 • rookverbod en alcohol voor minderjarigen
Naar top