Conformiteitsattest voor zelfstandige woningen en kamerwoningen

Wist je dat je als verhuurder je huurwoning of -appartement niet alleen kan beschermen met een plaatsbeschrijving, maar best ook met een conformiteitsattest? Met dit officiële attest kan je aantonen dat de woning voldoet aan minimale veiligheids- en kwaliteitseisen (m.b.t. sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting,…). Dit nieuwe attest is meestal niet verplicht, maar wel altijd aangeraden.

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op het einde van de huurovereenkomst aan te tonen in welke staat de woning was bij aanvang van het huurcontract. Maar wist je dat je naast zo’n plaatsbeschrijving je huurwoning ook best beschermt met een conformiteitsattest?

Dit is een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de in Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Met dit attest kan je als verhuurder dus aantonen dat de te huur gestelde woning voldoet aan alle eisen m.b.t. sanitair, elektriciteit, stabiliteit, verluchting en verlichting…


Meestal niet verplicht – altijd aanbevolen

In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest in de meeste gevallen niet verplicht. Maar bij huurgeschillen waar de vrederechter moet tussenkomen zal deze wel vragen of de woning over zo’n conformiteitsattest beschikt. Het Vlaams woninghuurdecreet stelt immers dat een huurwoning conform moet zijn bij het aanvangen van de huur. En conform wil zeggen dat de woning moet voldoen aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Codex Wonen. Is er geen conformiteitsattest, dan wordt het moeilijk om te bewijzen dat de woning bij aanvang van de huur aan deze normen voldeed. Dit kan als verhuurder erg in je nadeel zijn.

Een plaatsbeschrijving en een conformiteitsattest vullen elkaar dan ook aan. Terwijl in een plaatsbeschrijving de toestand van de woning (en de eventuele gebreken) beschreven wordt, wordt in het conformiteitsattest bevestigd dat de woning veilig en kwalitatief is en dus aan de normen voldoet. Het Vlaams Woninghuurdecreet stelt dat als je als verhuurder binnen drie maanden voor het begin van de huurovereenkomst een conformiteitsattest voor de woning hebt verkregen, wordt vermoed dat je het verhuurde goed in een goede staat hebt verhuurd.


Wanneer wel verplicht?

Als je een woning wil verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) vraagt het SVK wel om een conformiteitsattest voor zij daadwerkelijk een contract met je afsluiten. In Balen kan je woningen verhuren via SVK Zuiderkempen. Het SVK neemt dan de beslommeringen die deel uitmaken van het verhuurproces van je over. Je bent verder ook verzekerd van een gegarandeerde maandelijkse huuropbrengst gedurende de volledige termijn van het huurcontract. Een medewerker van het SVK is ook steeds bereid om samen met jou de woning te bekijken. Dan kan de medewerker inschatten of de woning in orde is of adviseren welke ingrepen nog zouden moeten worden uitgevoerd om een conformiteitsattest te kunnen bekomen.

Ook als uit een eerder woningonderzoek is gebleken dat de huurwoning niet voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen is een conformiteitsattest verplicht alvorens je de woning opnieuw mag verhuren. Als de gebreken die werden vastgesteld tijdens het onderzoek werden verholpen volgt een hercontrole. Op basis van het verslag van deze hercontrole wordt dan een conformiteitsattest afgeleverd.

Voor wie

Verhuurders

Hoe aanvragen

Het conformiteitsattest kan je aanvragen bij de dienst wonen (014/74 40 83 of mail wonen@balen.be). Op basis van een woningonderzoek wordt dan nagegaan of de woning conform is. Indien dit zo is, wordt het attest afgeleverd. Worden er gebreken vastgesteld, dan worden deze opgelijst in een technisch verslag en krijg je de tijd om deze te verhelpen. Een conformiteitsattest is in principe 10 jaar geldig.

Wil je een woning verhuren via SVK Zuiderkempen, dan kan je hen rechtstreeks contacteren en zorgen zij voor de aanvraag van het conformiteitsattest (014/56 27 00 of mail svkzuiderkempen@iok.be).

Kostprijs

De kostprijs van een conformiteitsattest bedraagt 90 euro. Verhuur je je woning via het SVK, dan is het conformiteitsattest kosteloos.

Reglement

Zie 'downloads' onderaan

Openingsuren & contact

Dienst Wonen

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 83
e-mail
wonen@balen.be

Waar?

2490 Balen
Vredelaan 1
Naar top