De Sint-Odradakapel van Scheps

Deze kapel werd in 1896 gebouwd in de omgeving van het Hof van Scheps. Volgens de legende werd in dit Frankisch hof de Heilige Sint-Odrada in de achtste eeuw geboren. Zij werd aanroepen tegen oog- en veeziekten en tegen 1654 bevonden haar relieken zich in Balen.

Frontaal tegenover de kapel staat een Lourdesgrot van imitatie-rotsstenen. Achter de kapel vond je de Odrada-put met heilzaam water tegen oogkwalen en dierenziekten. In de noordelijke hoek van dit park zie je een stenen Odrada-beeld op bakstenen sokkel met de vermelding 'Balen aan Ste Odrada / 13 juli 1947'. Het is een getrouwe kopie van een beeld uit 1891 uit de Sint-Andrieskerk.

De grond waarop de kapel zich bevindt, werd aan de Balense kerkfabriek geschonken door de familie Lambrechts uit Vorst. Het bakstenen bouwwerk, in neogotische stijl, werd plechtig ingehuldigd op 5 november 1896, feestdag van Sint-Odrada.

(Bron: Erfgoed Balen vzw)

 

Legende van de Heilige Odrada

Odrada werd geboren in een adellijke familie aan een Frankisch Hof in Scheps. Dit vroom meisje wilde haar leven wijden aan God. Wanneer haar vader hertrouwt, mocht Odrada van haar stiefmoeder niet meer mee op jaarlijkse bedevaart naar Millegem. Daarop weet Odrada een wild paard te temmen met een lindetak en komt ze voor haar ouders in Millegem aan. Op de plaats waar ze de lindetak in de grond stak, ontspringt een bron die een genezende kracht zou hebben gehad. 

Odrada was ziek en stierf op jonge leeftijd. Ze werd na haar dood, op haar eigen vraag, opgebaard in een holle boomstam. De stam werd voortgetrokken door een ossenspan. Op de plek waar de ossen halt hielden, wenste zij begraven te worden. Pas in het Nederlandse Alem aan de Maas (provincie Gelderland) stonden de ossen stil. Haar vader liet er voor haar een basiliek bouwen. 

De Heilige Odrada wordt aanroepen tegen langdurige droogte, keelpijn, oogziekten en voor de bescherming van het vee.

 

Sint-Odradaprocessie

De jaarlijkse Sint-Odradaprocessie trekt al meer dan 100 jaar elke derde zondag van juli uit om de legende van de Heilige Odrada in ere gehouden. De processie vertrekt aan het Sint-Andriesplein om een uur later aan te komen aan de kapel in Scheps. Na een eucharistieviering in de open lucht volgt een wijding voor de paarden en pony's van de plaatselijke Landelijke Ruiterij Vereniging (LRV). 

Openingsuren & contact

Erfgoed Balen

Vandaag gesloten
adres
Vaartstraat 292490 Balen
tel.
014/74 41 70
e-mail
erfgoed@balen.be

Waar?

Naar top