Het Kapelleke van Muun

Kapelletje van Muun (c) Erfgoed Balen

Als we in Balen op pad gaan, zien we vele kapelletjes verschijnen. Vorige eeuw was het in Balen traditie dat, wanneer een familie een nieuwe woning bouwde, zij met het overschot aan stenen in de nabijheid een kapelletje liet bouwen. Dat overschot stenen telde men er al van bij het begin van de bouw van het huis bij.

Ook het kapelletje van Muun ontstond op deze manier. Omstreeks de eeuwwisseling richtte Jozef Van de Poel, in opdracht van de familie Van Dingenen, het kapelletje op. Rosalie Van Dingenen-Van Vlerken, gekend als ‘Moe Berg’, liet in 1889 een kapelletje oprichten achteraan in de tuin van hun woning. Dit deed ze naar aanleiding van de dood van haar man, Dominicus Van Dingenen (‘Muun’ in de volksmond).

Moe Berg zou daar dan rustig kunnen bidden voor haar overleden echtgenoot die gans zijn leven ziek was geweest. Ook de buren bezochten het bedehuisje vaak om een noveen te bidden voor een familielid dat door ziekte of onheil getroffen was.

In 1982 schonken de erfgenamen Van Dingenen het kapelletje bij notariële akte aan de toenmalige Heemkundige Kring van Balen (nu Erfgoed Balen). Twee jaar later onderging het een restauratie en in 1989 legde het gemeentebestuur een parkje met lindeboom en rustbank aan. Op 8 oktober 2005 werd het opnieuw plechtig ingehuldigd, nadat het voordien door een ongelukkig manoeuvre van een vrachtwagen totaal vernield werd. Alleen het O.-L.-V.-beeld  bleef ongedeerd. Volgens sommigen was dit een wonder…

De familie Van Dingenen bezat in de periode rond de Eerste Wereldoorlog twee-derden van de ‘strategische’ handelshoeken van Balen. Dominicus Van Dingenen, die in 1856 als schrijnwerkersgast in Balen aankwam, deed zijn familie in amper vijftig jaar uitgroeien tot een van de belangrijkste van ons dorp. Na verloop van tijd stagneerde deze bloei en ging de ‘Firma Muun’ langzaam achteruit. Mogelijk kwam dit door vroegtijdig overlijden en het ongehuwd en ook kinderloos blijven van sommige deelhebbers. Een bijzondere reden was nog de emigratie van verschillende familieleden. Al deze omstandigheden leidden ertoe dat de naam Van Dingenen bijna volledig uit Balen verdwenen is.

(Bron: Erfgoed Balen vzw)

Openingsuren & contact

Erfgoed Balen

Vandaag gesloten
adres
Vaartstraat 292490 Balen
tel.
014/74 41 70
e-mail
erfgoed@balen.be

Waar?

Naar top