Kapel van 't Steeg

Kapel van 't Steeg (c) Erfgoed Balen

De eerste sporen van het 'kapelleke van ’t Steeg' treffen we aan in het jaar 1753. Het werd opgericht door de families Van Mierde – Peetermans en toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der Bedrukten. Volgens de overlevering zou het oorspronkelijk kapelletje verbouwd zijn in steen door toedoen van secretaris Jansen Senior. Vermoedelijk waren deze stenen afkomstig van het overschot stenen na de bouw van zijn nieuwe woning. Deze handelswijze was destijds als vorm van devotie zeer in trek. Op vlak van architectuur is de kapel grotendeels te vergelijken met die van onze 17de-eeuwse kapellen: Rosselaar, Schoor, Gerheide, alhoewel het bouwvolume opmerkelijk kleiner is.

Het 'kapelleke van’t Steeg' kende steeds een grote volkstoeloop. Vooral in de maanden mei en oktober was de verering van Ons-Lieve-Vrouwke van ’t Steeg groot. Bovendien diende de kapel destijds als keerpunt in de processies van Cosmas en Damianus. Het onderhoud van deze bedeplaats bleek dan ook een soort vrome plicht van de buurtbewoners waaraan nooit tekort werd gedaan.

Helaas had de tand des tijds ook zijn invloed op het kapelletje. De onderhoudswerken werden te omvangrijk en te duur om nog door privéhanden gedragen te worden. In 1988 werd de toenmalige Heemkundige Kring van Balen (nu Erfgoed Balen) door de buurtbewoners gecontacteerd in verband met de noden van hun bedehuisje. Twee jaar later kwam er een definitieve doorbraak in de toekomst van de kapel, wanneer ze werd aangekocht door de Heemkundige Kring van Balen. Zij kochten het over van de toenmalige eigenaar E.H. Jos Kemps, oud-Balenaar en Eredeken van Merchtem.

In mei 1995 werd de buitenrestauratie aangevat. Zowel het gebouw als de klokkentoren werden onder handen genomen. In oktober van datzelfde jaar begonnen enkele vrijwilligers van de Heemkundige Kring aan de binnenrestauratie. Tenslotte werd in mei 1996 de kapel terug in gebruik genomen door de moeders van ’t Steeg en kon men er, na een onderbreking van zes jaar, de Rozenkrans weer bidden.

Kunsthistorisch is de kapel ook van belang, onder andere door een houten Piëta uit 1690, die zich nu om veiligheidsredenen in de Sint-Andrieskerk bevindt. In de kapel kan je een replica bezichtigen.

(Bron: Erfgoed Balen vzw)

Openingsuren & contact

Erfgoed Balen

Vandaag gesloten
adres
Vaartstraat 292490 Balen
tel.
014/74 41 70
e-mail
erfgoed@balen.be

Waar?

Naar top