Afwijking wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren (toelating)

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

In samenspraak met Unizo Balen-Olmen verleent het college van burgemeester en schepenen (zitting 22 november 2023) afwijkingen op de sluitingsdagen voor volgende weken in 2024:

Winterkoopjes van 1 tot en met 7 januari 2024
Olmen jaarmarkt (voor Olmense handelaars) van 3 tot en met 9 maart 2024
Balen jaarmarkt (voor Balense handelaars) van 17 tot en met 23 maart 2024
Pasen van 1 tot en met 7 april 2024
Feest van de Arbeid van 29 april tot en met 5 mei 2024
O.L.H. Hemelvaart van 6 tot en met 12 mei 2024
Pinksteren van 20 tot en met 26 mei 2024
Nationale feestdag van 21 tot en met 27 juli 2024
O.L.V. Hemelvaart van 11 tot en met 17 augustus 2024
Weekend van de klant van 6 tot en met 12 oktober 2024
Allerheiligen van 28 oktober tot en met 3 november 2024
Wapenstilstand van 11 tot en met 17 november 2024
Eindejaarsshopping van 9 tot en met 22 december 2024
Kerstmis van 23 tot en met 29 december 2024
   
Voor eindejaarsperiode 2024:  
Eindejaarsshopping (2024) van 9 tot en met 15 december 2024
Kerstmis (2024) van 16 tot en met 22 december 2024
Nieuwjaar (2024) van 23 tot en met 29 december 2024

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar je zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Reglement

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top