Afwijking wekelijkse rustdag en verplichte sluitingsuren (toelating)

Elke handelaar of ambachtsman moet, behoudens wettelijke uitzonderingen, verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. De gemeente kan op jaarbasis een aantal afwijkingen op de wekelijkse rustdag verlenen.

In samenspraak met Unizo Balen-Olmen verleent het college van burgemeester en schepenen (zitting 21 december 2022) afwijkingen op de sluitingsdagen voor volgende weken in 2023:

Winterkoopjes van 2 tot en met 8 januari 2023
Olmen jaarmarkt (voor Olmense handelaars) van 12 tot en met 18 maart 2023
Balen jaarmarkt (voor Balense handelaars) van 26 maart tot en met 1 april 2023
Pasen van 10 tot en met 16 april 2023
Feest van de Arbeid van 1 tot en met 7 mei 2023
O.L.H. Hemelvaart van 15 tot en met 21 mei 2023
Pinksteren van 28 mei tot en met 3 juni 2023
Nationale feestdag van 16 tot en met 22 juli 2023
O.L.V. Hemelvaart van 13 tot en met 19 augustus 2023
Weekend van de klant van 1 tot en met 7 oktober 2023
Allerheiligen van 30 oktober tot en met 5 november 2023
Wapenstilstand van 6 tot en met 12 november 2023
Eindejaarsshopping 1 van 4 tot en met 10 december 2023
Eindejaarsshopping 2 van 11 tot en met 17 december 2023
Kerstmis van 18 tot en met 24 december 2023
Nieuwjaar van 25 tot en met 31 december 2023

Het college van burgemeester en schepenen verleent eveneens toestemming om extra openingsuren enkel op vrijdag en maximum tot 22u te organiseren gedurende volgende periodes:

Braderij van 18 tot en met 25 juni 2023
Koopavonden  van 3 tot en met 31 december 2023

Voorwaarden

Het college van burgemeester en schepenen kan onder bepaalde voorwaarden afwijkingen toestaan op de wekelijkse rustdag:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen of jaarmarkten
  • per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de wekelijkse rustdag worden toegestaan
  • een afwijking geldt voor het hele deel of voor een gedeelte van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Hoe aanvragen

Je kan een aanvraag indienen bij de gemeente waar je zaak is gevestigd. Het college van burgemeester en schepen beslist over de toelating van de afwijking op de wekelijkse rustdag.

Kostprijs

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Reglement

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)

Naar top