Rondetafelgesprekken van Balen Babbelt

Logo Balen Babbelt

Elk lokaal bestuur is verplicht om een meerjarenplan op te stellen. Daarin formuleren ze wat ze willen bereiken en welke middelen en budget ze daaraan willen en kunnen spenderen.

Het lokaal bestuur moet zich daarvoor baseren op heel wat informatie en cijfers over onze gemeente. Ze moet ook rekening houden met evoluties en tendensen (bv. vergrijzing, armoede, mobiliteit,...).
Daarnaast moet ook gekeken worden wat de vermoedelijke inkomsten en uitgaven gaan zijn, zodat ze een zicht krijgen op wat mogelijk is en wat niet.
Tenslotte is het belangrijk om te weten wat de burger verwacht, wat hij/zij goed vindt en wat beter kan: de rondetafelgesprekken van Balen Babbelt kaderen binnen dit onderdeel.

Tijdens deze rondetafelgesprekken denken we samen na over wanneer onze gemeente op z’n best is, over wanneer jij fier was op je dorp, over wat nog beter kan. Tijdens verschillende gesprekken voer je een open gesprek over verschillende thema’s. 
Het is de bedoeling om samen op een positieve manier een tekening te maken hoe we onze gemeente in de toekomst graag zouden zien. Daarvoor zijn jouw ideeën, talenten en inzet nodig om de gemeente uit te bouwen waar iedereen graag wil blijven leven en wonen.

Inspireer dus mee het beleid voor de volgende jaren en schrijf je in.

Het lokaal bestuur gaat dus op basis van al deze gegevens, samen met de eigen beleidsverklaring, een meerjarenplan opmaken. Jaarlijks zijn daar actieplannen aan gekoppeld en de financiële middelen die daarvoor kunnen worden vrijgemaakt.

Naar top