Machtiging carnavalswagen

Carnavalswagen

Carnavalsverenigingen die met een praalwagen deelnemen aan een stoet, moeten in het bezit zijn van een machtiging voor de verplaatsing van de standplaats naar de gemeente waar de stoet plaatsvindt én voor deelname aan de stoet zelf.

Voorwaarden

Je dient de machtiging aan te vragen zowel in de gemeente van vertrek als in de gemeente van aankomst (als deze verschillend zijn). Indien je als vereniging deelneemt aan meerdere optochten, is de machtiging vanuit Balen geldig voor alle vertrekken gedurende eenzelfde carnavalsseizoen.

Je dient deze machtiging bij elke verplaatsing steeds te kunnen voorleggen.

De voorwaarden om de praalwagen over de openbare weg te verplaatsen zijn voorzien in het verkeersreglement. Ook met een eventuele machtiging blijft de organisator van de verplaatsing of de bestuurder van de carnavalswagen verantwoordelijk om de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Hoe aanvragen

Machtiging om een carnavalswagen met standplaats in Balen naar een stoet in een andere gemeente te verplaatsen:

Vul het aanvraagformulier (zie 'downloads' hieronder) in, onderteken het en mail het naar evenementen@balen.be.

Machtiging voor carnavalswagens (met standplaats zowel in Balen als daarbuiten) om deel te nemen aan de carnavalstoet in Balen-Centrum (24 februari 2019):

Wordt rechtstreeks geregeld met organisator CV De Biersussen na correcte inschrijving

Afhandeling

Na het versturen van de aanvraag, wordt contact opgenomen met de aanvrager voor een keuring van de wagen.

Openingsuren & contact

Veiligheid

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
veiligheid@balen.be
Naar top