Drankvergunning voor vaste drankgelegenheid - exploitatievergunning horeca-uitbating

Als uitbater van een vaste drankgelegenheid (bijv. een café, restaurant, cafetaria,…) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om gegiste dranken (bijv. bier, wijn, mousserende wijn,…) en sterke drank (bijv. gin, cognac, cocktail,…). De vergunning is persoons- en plaatsgebonden en kan niet worden overgedragen.

De aanvraag voor een drankvergunning zit vervat in je aanvraag voor een exploitatievergunning bij vaste horecazaken.  Bij de aanvraag moet je de nodige attesten voegen.  Deze worden vermeld op het aanvraagformulier.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn (Opgelet: deze controle door de brandweer is betalend!)
  • beschikken over een geldige verzekering brand en ontploffing

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Geldigheidsduur

De drankvergunning blijft gelden tot de stopzetting van de uitbating of als er sprake is van een wijziging op het vlak van:

  • de uitbater of inwonende personen, medevennoten,…
  • of het pand (bv. verhuis, grondige verbouwing,…)

Hoe aanvragen

Bij de dienst veiligheid in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Breng alle documenten vernoemd in het aanvraagformulier mee bij je aanvraag.

Kostprijs

gratis (met uitzondering van de brandcontrole)

Reglement

Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

Koninklijk Besluit van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken

Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht

Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie en markten

Open vandaag: 9u - 12u en van 16u - 19u
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 41 81
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top