Drankvergunning

Horeca-uitbaters die drank schenken zijn verplicht om een drankvergunning aan te vragen.
De aanvraag voor een drankvergunning kan je hier downloaden.  Bij de aanvraag moet je de nodige attesten voegen.  Deze worden vermeld op het aanvraagformulier.

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen,…) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants,…

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:
• Een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben.
• Aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen.
• Met de brandveiligheid in orde zijn.
• Aan de hygiënische voorwaarden voldoen.
De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Hoe aanvragen

Bij de dienst lokale economie in het gemeentehuis.

Wat meebrengen

Breng alle documenten vernoemd in het aanvraagformulier mee bij je aanvraag.

Kostprijs

gratis

Reglement

Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht. Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging.

Openingsuren & contact

Dienst lokale economie (markten)

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 29
e-mail
lokale.economie@balen.be
Naar top