Omgevingsvergunning

Bouwplannen

Sinds 1 januari 2018 past Balen, net zoals alle Vlaamse gemeenten, de nieuwe omgevingswetgeving toe. Een omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige-, de verkavelings- en de milieuvergunning en melding. De nieuwe omgevingsvergunning geldt dan ook voor alle mogelijke werken, bijvoorbeeld: het bouwen van een (tuin)huis, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het wijzigen van de functie van een gebouw, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen,...

Verplichte digitale aanvragen

Het dossier voor een omgevingsvergunning indienen doe je altijd digitaal voor volgend type aanvragen:

 • Projecten met verplichte medewerking van architect.
 • Ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede en eerste klasse.
 • Verkavelingen.
 • Bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

In andere gevallen is het indienen op papier nog altijd toegelaten. Realiseer je wel dat een digitale indiening goedkoper, sneller en minder omslachtig is!

Het snelinvoerloket

Voor kleine werken zonder architect heeft de Vlaamse Overheid binnen het omgevingsloket een “snelinvoer”-loket voorzien. Via dit snelinvoerloket kan je jouw aanvraag op een eenvoudige manier digitaal indienen.

Let wel: dit snelinvoerloket is enkel te gebruiken indien jouw aanvraag/melding:

 • geen wijziging van de constructie betreft
 • geen wijziging van het aantal woongelegenheden inhoudt
 • geen wijziging van de hoofdfunctie inhoudt

Voor wie

Iedereen die wil (ver)bouwen

Hoe aanvragen

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Hier vind je handleidingen en andere nuttige informatie.

Kostprijs

 • Aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: 30 euro
 • Aanvraag omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of bijstelling van een verkaveling: 75 euro

Afhandeling

 1. De betrokken diensten onderzoeken of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
 2. De omgevingsambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
 3. De omgevingsambtenaar formuleert een advies op basis van deze interne en externe adviezen.
 4. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
 5. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
 6. De omgevingsvergunning wordt je per beveiligde zending toegezonden.
 7. Een mededeling dat een beslissing werd verleend, wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
 8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.

Inzageloket

Als je een omgevingsvergunningsdossier wil raadplegen tijdens het openbaar onderzoek of de beroepsperiode, kan dit makkelijk online via het Inzageloket. Je moet hiervoor dus niet meer naar het gemeentehuis komen, al kan dit nog wel na afspraak bij de bouwdienst (014/74 40 80, bouwdienst@balen.be).

Meer info

Voor een snelle en efficiënte behandeling is een duidelijk en volledig dossier nodig. Heb je vragen? Heb je hulp nodig bij je aanvraag? Het personeel van de bouwdienst of milieudienst maakt je graag wegwijs:

Openingsuren & contact

Bouwdienst - ruimtelijke ordening

Open vandaag: 9u - 12u en van 13u30 - 15u30
adres
Vredelaan 12490 Balen
tel.
014/74 40 80
e-mail
bouwdienst@balen.be
Naar top