Logo Kempen

Wat is LOGO Kempen?

LOGO staat voor 'Lokaal Gezondheidsoverleg'. Op 30-09-1998 is de vzw Lokaal Gezondheidsnetwerk Kempen opgericht op initiatief van Welzijnszorg Kempen in overleg met de ziekenfondsen, huisartsenkringen, gemeenten en O.C.M.W.'s en andere gezondheidsvoorzieningen of thuiszorgdiensten in de regio. Om tot een optimale samenwerking te komen op het terrein van de preventieve gezondheidszorg werd in de beheersorganen van de vzw. een vertegenwoordiging voorzien van de partners.

Wat doet LOGO Kempen?

Samen met de partners werkt LOGO aan de verwezenlijking van de 5 Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen en vult de lokale acties aan. In elke doelstelling gaat speciale aandacht naar de doelgroep kansarmen.

LOGO Kempen en Balen?

LOGO Kempen is een belangrijke partner voor de gemeente Balen wat betreft gezondheidscampagnes. Bijna alle campagnes rond gezondheid lopen in samenwerking met LOGO Kempen. (zie ook 'Gezondheidscampagnes' van de Cel Gezondheid).

Openingsuren & contact

Cel Gezondheid

Open vandaag: 10u - 16u
adres
Bevrijdingsstraat 12490 Balen
tel.
014/74 40 50
e-mail
dekruierie@balen.be
Naar top